ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730) Aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

ČSN EN 60127-5 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem uvádí návod pro zkoušky jiné než typové zkoušky pro stanovení kvality miniaturních tavných vložek pro případ, že není úplná dohoda mezi uživatelem a výrobcem na tom, které takové zkoušky uplatnit. Tento dokument poskytuje vodítko a meze obecně přijatelné účely řízení jakosti pro uživatele a výrobce miniaturních tavných vložek v rozsáhlém měřítku. Tento dokument má platnost pro rozsáhlé soubory s množstvím 10 000 a více. Jestliže je to nutné, je použitelný i pro menší množství. Pravidelné kontroly pomocí omezených typových zkoušek (kapitola 5) jsou určeny k ujištění, že je zachována úroveň technické výkonnosti předtím verifikovaná úplnými typovými zkouškami, jak jsou uvedeny v ostatních částech souboru ČSN EN 60127 (35 4730). V tomto dokumentu není stanovena četnost pravidelných kontrol ve vztahu k množství.

Označení ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730)
Katalogové číslo 503032
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135030323
Tato norma nahradila ČSN EN 60127-5 (354730) z února 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-10 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

ČSN EN IEC 60127-8 (354730)
Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou