Třída 35 - ELEKTROTECHNIKA

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3500 Točivé elektrické stroje všeobecně (49)

3503 Asynchronní motory (2)

3508 Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů (2)

3510 Transformátory a tlumivky všeobecně (45)

3511 Výkonové (silové) transformátory (5)

3512 Tlumivky (1)

3513 Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory (37)

3514 Součásti výkonových transformátorů (2)

3515 Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače (19)

3516 Výkonové polovodičové součástky (7)

3517 Tyristorové pohony (20)

3518 Statické přepínací systémy (3)

3519 Magneticky měkké transformátorové plechy (3)

3530 Elektrické přístroje, všeobecně (3)

3534 Elektrická dvoustavová relé (13)

3535 Měřicí relé a ochrany (14)

3538 Vysokofrekvenční konektory (74)

3540 Zkoušky elektronických součástek (134)

3541 Silové spínače nn (78)

3542 Silové spínače vn a vvn (27)

3544 Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty (1)

3545 Zásuvky a vidlice (31)

3546 Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory (95)

3547 Pojistky nn a vn (20)

3548 Svodiče přepětí (4)

3555 Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek (1)

3561 Elektroměry (52)

3562 Elektrické měřicí přístroje (47)

3564 Etalony, dekády, můstky apod. (5)

3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky (70)

3566 Přístroje jaderné techniky (69)

3568 Speciální měřicí přístroje (2)

3570 Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory (2)

3571 Silové rozváděče (33)

3576 Hromosvody (13)

3580 Pasivní elektronické součástky (7)

3581 Rezistory, termistory a potenciometry (37)

3582 Kondenzátory (112)

3584 Piezoelektrické součástky a feritová jádra (98)

3585 Elektronky a obrazovky (5)

3587 Polovodičové součástky (200)

3588 Optické vláknové přepínače a optická vlákna (6)

3590 Plošné spoje (102)

3592 Kabely a součástky pro vláknovou optiku (508)

3593 Technologie elektronické montáže (37)

3597 Pomůcky pro obsluhu (52)