Třída 3542 - Silové spínače vn a vvn

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205) - březen 2018 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.18t, A1 7.22t

1 090 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.18t, Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 26. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN IEC 62271-4 ed. 2 (354206) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN IEC 62063 (354207) - únor 2002

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210) - leden 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.22t

895 Kč

ČSN EN 62271-103 (354211) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

570 Kč

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211) - listopad 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. září 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211) - květen 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 (354212) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220) - prosinec 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.13t, A2 2.18t, Oprava 1 11.18t, Z1 4.22t

Norma bude zrušena k 11. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

3 422 Kč

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 (354220) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 750 Kč

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

360 Kč

ČSN IEC TR 62271-300 (354221) - srpen 2009

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu

340 Kč

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222) - červenec 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.18t, Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

1 747 Kč

ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222) - březen 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224) - květen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 62271-108 (354226) - srpen 2006

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 13. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226) - prosinec 2015 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226) - leden 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 (354227) - prosinec 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 (354228) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu

230 Kč

ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230) - červen 2013 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

440 Kč

ČSN EN 62271-106 (354280) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 31. květnu 2024 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 (354280) - prosinec 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč
foo