ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-105 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 10. 11. 2026. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62271 platí pro trojpólová zařízení pro veřejné a průmyslové rozvodné sítě, které jsou funkčními sestavami spínačů zahrnujícími odpínače a omezující pojistky se schopností
- vypínat jakýkoliv proud až do hodnoty jmenovitého zkratového vypínacího proudu při jmenovitém zotaveném napětí;
- zapínat při jmenovitém napětí obvody, pro které platí jmenovitý zkratový vypínací proud.
Tato norma neplatí pro kombinace pojistky s vypínači, pojistky se stykači, kombinace pro motorové obvody nebo pro kombinace obsahující spínače jednotkových kondenzátorových baterií.
V praxi mohou být s jedním typem spínače kombinovány různé typy pojistek a tak vzniká několik kombinací s různými charakteristikami, zvláště s ohledem na jmenovité proudy. Z hlediska údržby by měl kromě toho uživatel znát typy pojistek, které mohou být přiřazeny s daným typem spínače tak, aby takto vzniklé kombinace byly v souladu s touto normou a aby nebyly nepříznivě ovlivněny odpovídající charakteristiky takto vzniklé kombinace.
Kombinace spínače s pojistkami je pak určena jejím typovým označením a výrobce určí seznam vybraných pojistek, který se nazývá "referenční seznam pojistek". Soulad určité kombinace s touto normou znamená, že každá kombinace používající jedny z vybraných pojistek odpovídá požadavkům této normy.
Pojistky mají za účel zvýšit jmenovitý zkratový vypínací proud kombinace nad hodnotu platnou pro samotný spínač. Pojistky jsou opatřeny vybavovacím zařízením, aby způsobily jak automatické vypnutí všech tří pólů spínače při funkci jedné pojistky, tak dosažení spolehlivého vypnutí při hodnotách zkratového proudu, který je vyšší než minimální proud postačující k roztavení tavného vodiče, avšak nižší než hodnota minimálního vypínacího proudu pojistek. Kromě vybavovacího zařízení pojistek může být kombinace vybavena nadproudovou spouští nebo napěťovou spouští.

Označení ČSN EN 62271-105 ed. 2 (354230)
Katalogové číslo 92788
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963927886
Změny a opravy Z1 1.24t
Norma je platná do 10. 11. 2026
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62271-105 ed. 3 (354230)
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-105 (354230) z října 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62271-1 ed. 2 (354205)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu

ČSN EN 62271-4 (354206)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

ČSN EN 62271-103 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-112 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-101 ed. 2 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN 62271-3 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850

ČSN EN IEC 62271-105 ed. 3 (354230)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

ČSN EN 62271-205 (357184)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-206 (357190)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 62271-211 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN 62271-212 (357192)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

ČSN EN 62271-204 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

foo