ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 (354280)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62271 platí pro stykače a/nebo stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu pro vnitřní použití a činnost při kmitočtech do 60 Hz včetně a jmenovitých napětích nad 1 kV do 24 kV včetně. Tento dokument také zahrnuje dodatečné požadavky pro venkovní použití, kdy je zařízení zapouzdřeno v dodatečném ochranném krytu.
Tento dokument platí pouze pro třípólová zařízení pro použití ve třífázových sítích a pro jednopólová zařízení pro použití v jednofázových sítích. Použití dvoupólových stykačů a spouštěčů v jednofázových sítích podléhá dohodě mezi výrobcem a uživatelem.
Stykače a/nebo spouštěče podle tohoto dokumentu nemají odpovídající schopnost vypínání zkratových proudů. V této souvislosti stanovuje tento dokument požadavky na:
- spouštěče přidružené k samostatným přístrojům jistícím proti zkratu;
- stykačové řídicí jednotky kombinované s přístroji jistícími proti zkratu (SCPD).
Tento dokument platí pro stykače určené pro zapínání a vypínání elektrických obvodů a v případě, že jsou kombinovány s vhodnými relé, platí také pro ochranu těchto obvodů proti provozním přetížení.
Tento dokument také platí pro pohony stykačů a jejich pomocná zařízení.
Tento dokument platí pro spouštěče motorů určené pro rozběh motorů a zvýšení jejich otáček na normální rychlost, pro zajištění trvalého provozu motorů, pro vypnutí napájení motoru a pro zajištění prostředků pro ochranu motorů a přidružených obvodů proti provozním přetížení.

Označení ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 (354280)
Katalogové číslo 513687
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 2021
Datum účinnosti 1. 1. 2022
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 124 stran formátu A4
EAN kód 8596135136872
Tato norma nahradila ČSN EN 62271-106 (354280) z března 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 (354210)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu

ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 (354211)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

ČSN EN IEC 62271-112 ed. 2 (354212)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

ČSN EN IEC 62271-101 ed. 3 (354222)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 (354226)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 (354227)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů

ČSN EN 62271-106 (354280)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN IEC 62271-214 (357186)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 (357193)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

ČSN EN IEC 62271-213 (359724)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 213: Systém detekce a indikace napětí

ČSN EN IEC 62271-215 (359736)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 215: Fázovací soupravy k použití s VDIS

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 (370921)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

foo