Třída 3510 - Transformátory a tlumivky všeobecně

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60076-1 (351001) - květen 2012 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

570 Kč

ČSN EN 60076-11 (351001) - březen 2005

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 19. září 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60076-13 (351001) - květen 2007

Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 60076-14 (351001) - červen 2014

Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

550 Kč

ČSN EN 60076-16 (351001) - červen 2012

Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

350 Kč

ČSN EN 60076-18 (351001) - duben 2013

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

440 Kč

ČSN EN 60076-19 (351001) - květen 2016

Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

350 Kč

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) - prosinec 2011 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

440 Kč

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001) - květen 2014 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

675 Kč

ČSN EN 60076-4 (351001) - červen 2003

Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

550 Kč

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001) - leden 2007 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

440 Kč

ČSN EN 60076-6 (351001) - únor 2009

Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

770 Kč

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001) - květen 2019

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

550 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

570 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 60076-12 (351001) - únor 2013

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

340 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - únor 2020

Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje

590 Kč

ČSN IEC 60076-8 (351008) - srpen 2000

Výkonové transformátory - Pokyny pro použití

570 Kč

ČSN EN 61248-1 (351060) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61248-2 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-3 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-4 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-5 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-6 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-7 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61605 ed. 3 (351061) - červen 2017

Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61007 (351062) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62211 ed. 2 (351065) - srpen 2017 aktuální vydání

Indukční součástky - Řízení spolehlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089) - červen 2017 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

570 Kč