ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001)

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na suché výkonové transformátory (včetně autotransformátorů), které mají nejvyšší napětí pro zařízení do 72,5 kV včetně a nejméně jedno vinutí, které je provozováno na napětí vyšší než 1,1 kV. Norma se nevztahuje na transformátory plněné plynem (kde plynem není vzduch), jednofázové transformátory se jmenovitým výkonem menším než 5 kVA, vícefázové transformátory se jmenovitým výkonem menším než 15 kVA, přístrojové transformátory, rozběhové transformátory, zkušební transformátory, trakční transformátory montované na kolejových vozidlech, nevýbušné a důlní transformátory, svařovací transformátory, regulační napěťové transformátory a malé výkonové transformátory se speciálními bezpečnostními podmínkami.
Hlavní změny s ohledem na předcházející vydání normy jsou následující: rozšíření rozsahu platnosti do 72,5 kV, uzavřené řízení (jde-li o provedení), řízení dielektrických a tepelných znaků podle nadmořské výšky, nové klimatické třídy pro lepší přizpůsobení potřebám zákazníka, vytvoření vztahu mezi umístěním a třídami prostředí, omezení do 1 000 kVA a vypracování obsáhlejší zkoušky pro třídy hořlavosti, uvedení seismických tříd a doporučení pro amorfní transformátory.

Označení ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001)
Katalogové číslo 507477
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135074778
Tato norma nahradila ČSN EN 60076-11 (351001) z března 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-11 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

ČSN EN 60076-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství

ČSN EN IEC 60076-24 (351001)
Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)

ČSN IEC 60076-12 (351001)
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

ČSN IEC 60076-7 (351001)
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje