Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60076-6 Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60076-6 (351001)

Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3510 Transformátory a tlumivky všeobecně

ICS: 29.180 Transformátory. Tlumivky

Anotace obsahu normy

Předložená norma tvoří část souboru norem ČSN EN 60076 Výkonové transformátory. Její obsah tvoří základ pro specifikaci a zkoušky tlumivek, které jsou uvedeny v přehledu v úvodní kapitole. Norma rovněž poskytuje některé důležité informace o použití určitého druhu tlumivek a tím může pomoci při přípravě jejich technické specifikace.
Všude tam, kde je to možné, jsou uvedeny odkazy na technické odstavce v jiných částech souboru norem ČSN EN 60076, které se týkají výkonových transformátorů. Protože tlumivky ze své podstaty obsahují některé základní rozdíly proti transformátorům, tak se tyto rozdíly rovněž týkají specifikací, zkoušek a použití tlumivek. Tyto rozdíly jsou pojednávány v této části ČSN EN 60076.
Kapitoly 1 až 6 tvoří obecné části dokumentu, které jsou platné pro všechny typy tlumivek. Každá z kapitol 7 až 12 se zabývá jenom určitým typem tlumivky. Všeobecně platí, že pouze jedna z kapitol 7 až 12 bude aplikovatelná na určitou tlumivku.
Tato část ČSN EN 60076 obsahuje více než jednu kapitolu definic. Obecné definice, uvedené v kapitole 3, jsou platné pro celý dokument. Každá z kapitol 7 až 12, která se zabývá určitým typem tlumivky, obsahuje část definic platných a použitelných pro daný typ tlumivky.
Kapitoly 7 až 12 mají stejnou strukturu. V této struktuře článek týkající se jmenovitých hodnot poskytuje nezbytné minimum informací, které zákazník musí dodat se specifikací tlumivky. Články týkající se zkoušek v každé kapitole definují zkoušky, které mohou být aplikovány na konkrétní typ tlumivky; tyto články mohou zahrnovat některé dodatečné zkoušky, které musí být odsouhlaseny v době objednávky.
Přílohy A, B, C, D, F a G obsahují další informace pro určité použití tlumivky a zkoušky. Příloha E popisuje dielektrické zkoušky mezizávitové izolace.
Tato část ČSN EN 60076 se týká jak suchých tlumivek tak tlumivek ponořených do kapaliny; kde se kapitoly nebo články týkají pouze jednoho typu, je to jasně zdůrazněno.
Kde je to možné, požadavky této části ČSN EN 60076 jsou harmonizovány s ekvivalentní normou IEEE.

Označení ČSN EN 60076-6 (351001)
Katalogové číslo 82497
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2009
Datum účinnosti 1. 3. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963824970
Tato norma nahradila ČSN EN 60289 (351200) z května 1997
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-11 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky