ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) Aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

ČSN EN 60076-2 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část série IEC 60076-2 se vztahuje na transformátory ponořené do kapaliny, identifikuje výkonové transformátory podle jejich způsobu chlazení, definuje meze oteplení a uvádí metody pro oteplovací zkoušky. Popisuje oteplovací zkoušky a zkušební metody pro stanovení oteplení. Obsahuje popis stanovení teplot kapaliny v horní, střední a dolní vrstvě, stanovení oteplení v těchto vrstvách, stanovení oteplení hot-spot vinutí výpočtem a přímým měřením při oteplovací zkoušce. Uveden je postup při korekci výsledků, pokud se během zkoušky nedosáhne předepsaných hodnot výkonu nebo proudu.
V pěti informativních přílohách se popisuje stanovení oteplení hot-spot vinutí pro OFAF a OFWF chlazení transformátorů založené na teplotě v horní vrstvě kapaliny v nádobě, dále jsou uvedeny metody pro odhad oteplení hot-spot vinutí, popisují se techniky používané při zkoušce oteplení transformátorů ponořených do kapaliny, popisuje se analýza rozpuštěných plynů pro detekci místního přehřatí a informuje se o použití senzorů z optických vláken pro měření hot-spot vinutí.

Označení ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Katalogové číslo 89254
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963892542
Tato norma nahradila ČSN EN 60076-2 (351002) z června 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-11 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

ČSN EN 60076-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

ČSN IEC 60076-12 (351001)
Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

ČSN IEC 60076-7 (351001)
Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089)
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku