ČSN EN 60076-2 (351002) Zrušená norma

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení

ČSN EN 60076-2 Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 60076-2:1997. Evropská norma EN 60076-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní IEC 76-2:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma s odsouhlasenými společnými modifikacemi. Tato druhá část mezinárodní normy IEC 76 (v ČR ČSN EN 60076) rozlišuje transformátory podle způsobu chlazení, definuje dovolené hodnoty oteplení a detailně popisuje zkušební metody na měření oteplení. Norma platí pro transformátory v rozsahu definovaném v IEC 76-1 (v ČR ČSN EN 60076-1). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Identifikace symbolů podle způsobu chlazení, kapitolu 4 - Dovolené oteplení a kapitolu 5 - Oteplovací zkouška. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60076-2 (35 1002) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 35 1002 ze srpna 1997.

Označení ČSN EN 60076-2 (351002)
Katalogové číslo 55598
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963555980
Změny a opravy Oprava 1 7.07t, Z1 12.11t
Norma byla zrušena k 30. 3. 2014
a nahrazena ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Tato norma nahradila ČSN 35 1002 (351002) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60076-1 (351001)
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

ČSN EN 60076-11 (351001)
Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

ČSN EN 60076-13 (351001)
Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

ČSN EN 60076-14 (351001)
Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

ČSN EN 60076-16 (351001)
Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

ČSN EN 60076-18 (351001)
Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

ČSN EN 60076-19 (351001)
Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

ČSN EN 60076-4 (351001)
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001)
Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

ČSN EN 60076-6 (351001)
Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089)
Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku