Třída 3511 - Výkonové (silové) transformátory

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - květen 2016

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 8.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

722 Kč

ČSN EN 50541-2 (351111) - březen 2014

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem

125 Kč

ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) - červen 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 50588-2 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

230 Kč

ČSN EN 50588-3 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50588-4 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

125 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

190 Kč

ČSN EN 50195 (351140) - prosinec 1999

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50225 (351141) - leden 2000

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50299-1 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky

230 Kč

ČSN EN 50299-2 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu

230 Kč

ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175) - květen 2012 aktuální vydání

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

590 Kč

ČSN EN 61378-2 (351175) - listopad 2001

Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)

340 Kč

ČSN EN 50216-1 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 50216-10 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

230 Kč

ČSN EN 50216-11 (351190) - červenec 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

125 Kč

ČSN EN 50216-12 (351190) - únor 2012

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

230 Kč

ČSN EN 50216-2 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

315 Kč

ČSN EN 50216-3 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

255 Kč

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190) - listopad 2015 aktuální vydání

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

230 Kč

ČSN EN 50216-5 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.05t, A3 7.07t, Oprava 1 7.07t

525 Kč

ČSN EN 50216-6 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

230 Kč

ČSN EN 50216-7 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

340 Kč

ČSN EN 50216-8 (351190) - září 2005

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.07t

355 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda

340 Kč