ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175) Aktuální vydání

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

ČSN EN 61378-1 ed. 2 Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61378 se zabývá specifikací, konstrukcí a zkoušením výkonových transformátorů a tlumivek, které jsou určeny pro začlenění do polovodičových měníren; obecně není použitelná pro transformátory konstruované pro průmyslový nebo veřejný rozvod elektrické energie.
Platnost této mezinárodní normy je omezena na použití výkonových měničů s libovolným jmenovitým výkonem. Typickými aplikacemi jsou: tyristorové usměrňovače pro elektrolýzy, diodové usměrňovače pro elektrolýzu, tyristorové usměrňovače pro velké pohony, tyristorové usměrňovače pro tavicí pece v železárnách a diodové usměrňovače pro napájení střídačů pro pohony s proměnnou rychlostí. Tato norma rovněž zahrnuje regulační jednotku používanou v takových aplikacích jako regulační snižovací transformátory nebo autotransformátory s vinutím pro ventily s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV.
Tato norma není použitelná pro transformátory pro přenos výkonu vysokým stejnosměrným napětím. To jsou transformátory vysokého napětí a ty se podrobují zkouškám stejnosměrným napětím.
Normy pro kompletní měnírnu (soubor norem IEC 60146 nebo jiné publikace zaměřené na zvláštní oblasti použití) mohou obsahovat požadavky na záruky a zkoušky (například izolace a ztráty výkonu) pro celou stanici včetně transformátorů a zařízení tlumivek. To nebrání použití požadavků této normy týkajících se záruk a zkoušek vztahujících se na tyto transformátory pro měniče jako na samotné části před jejich namontováním do měnírny.
Záruky, provozní a typové zkoušky definované v této normě platí stejně pro transformátory tvořící část celé dodávky s měniči jako pro transformátory objednané odděleně, avšak určené pro zařízení s měniči. Jakákoliv další záruka nebo zvláštní ověření musí být zvlášť dohodnuty v kontraktu na transformátory.
Transformátory pro měniče zahrnuté do této normy mohou být olejové nebo suché. Pokud nejsou v této normě uvedeny zvláštní výjimky, požaduje se, aby transformátory vyhovovaly souboru IEC 60076 pro olejové transformátory a IEC 60076-11 pro suché transformátory.
POZNÁMKA - Pro některá použití s měniči je možné použít obyčejné distribuční transformátory normálního provedení. Použití takových normálních transformátorů ve speciálních zařízeních s měniči může vyžadovat snížení jmenovitých údajů. Tato záležitost není obsahem této normy, pojednává o požadavcích kladených na jednotky se zvláštní konstrukcí. Toto snížení údajů může být odhadnuto pomocí vzorců uvedených v 5.1 a rovněž v IEC 60076-8:1997, kapitola 9.
Tato norma se zabývá transformátory s jednou nebo více aktivními částmi instalovanými ve stejné nádobě jako jsou regulační (auto)transformátory a jeden nebo dva usměrňovací transformátory. Rovněž se zabývá transformátory s transduktory a/nebo jedním nebo více mezifázovými transformátory.
Pro jakékoliv kombinace neuvedené výše je třeba dohoda mezi zákazníkem a výrobcem pokud se týká stanovení a měření celkových ztrát.
Tato norma se zabývá transformátory se zapojením ve hvězdě Y a v trojúhelníku a jinými zapojeními pro posun fáze (jako zapojení do lomené hvězdy, rozšířeného zapojení do trojúhelníku, polygonu apod.). Vinutí pro posun fáze může být být umístěno buď na transformátoru regulačním nebo napájejícím usměrňovač.

Označení ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175)
Katalogové číslo 90508
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963905082
Tato norma nahradila ČSN EN 61378-1 (351175) z prosince 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61378-2 (351175)
Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)