Třída 3541 - Silové spínače nn

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101) - únor 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.18t, A1 8.20t

2 495 Kč

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.23t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2026 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101) - březen 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

590 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

790 Kč

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101) - červen 2014 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

350 Kč

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101) - říjen 2004 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

530 Kč

ČSN EN 60947-5-5 (354101) - duben 2000

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A11 9.13t, A2 6.17t

775 Kč

ČSN EN 60947-5-6 (354101) - červen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

230 Kč

ČSN EN 60947-5-7 (354101) - červen 2004

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

230 Kč

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

350 Kč

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101) - červenec 2006

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.14t, Z1 11.23t

Norma bude zrušena k 19. květnu 2026 (přejít na náhradu).

702 Kč

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101) - prosinec 2003

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t, Z1 12.23t

Norma bude zrušena k 3. březnu 2026 (přejít na náhradu).

1 242 Kč

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101) - březen 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

230 Kč

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101) - červen 2010 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

350 Kč

ČSN EN 60947-8 (354101) - duben 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.07t, A2 12.12t, Z1 9.23t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2026 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 070 Kč

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

610 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101) - srpen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 11.21t

1 010 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-2 ed. 4 (354101) - říjen 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů

770 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - květen 2021 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

1 175 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 (354101) - říjen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 (354101) - listopad 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN IEC 60947-6-2 ed. 3 (354101) - prosinec 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

770 Kč

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

350 Kč

ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 (354101) - září 2023

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

440 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

340 Kč

ČSN EN 62683-1 (354102) - květen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - listopad 2014

Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

190 Kč

ČSN EN 62026-2 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 920 Kč

ČSN EN 62026-3 ed. 2 (354105) - září 2015 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.20t, A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 090 Kč

ČSN EN 62026-7 (354105) - říjen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (354105) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.19t, Oprava 2 8.20t

985 Kč

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, A1 4.10t, A12 3.11t, Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 12. červenci 2025 (přejít na náhradu).

787 Kč

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

440 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - březen 2017

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

440 Kč

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - únor 2013

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

340 Kč

ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 (354106) - březen 2023

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.23t

1 175 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - únor 2021

Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (354107) - listopad 2018

Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky

770 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-1 ed. 3 (354107) - srpen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 (354107) - červen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-5 ed. 3 (354107) - červenec 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

190 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 (354110) - říjen 2019

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62080 (354112) - září 2010

Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.16t

715 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - červen 2020

Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)

945 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení

590 Kč

ČSN EN 61915-2 (354120) - červenec 2012

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62094-1 (354140) - září 2003

Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.04t

615 Kč

ČSN EN 61095 ed. 2 (354151) - prosinec 2009 aktuální vydání

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

770 Kč

ČSN EN 50047 ed. 2 (354162) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 × 55 - Rozměry a parametry

190 Kč

ČSN EN 50041 ed. 2 (354163) - březen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 × 80 - Rozměry a parametry

230 Kč

ČSN EN 60898-1 (354170) - říjen 2003

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.05t, Oprava 1 4.05t, A11 4.06t, A12 12.08t, A13 2.13t, Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. květnu 2024 (přejít na náhradu).

1 477 Kč

ČSN EN 60898-1 ed. 2 (354170) - červenec 2019 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

945 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2 (354170) - březen 2007

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 13. červenci 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 3 (354170) - červen 2022

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

340 Kč

ČSN EN 62019 (354172) - říjen 2000

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A11 3.06t, A12 5.15t

820 Kč

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

770 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181) - červen 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 12.17t, Oprava 1 10.18t

1 835 Kč

ČSN EN 61008-2-1 (354181) - červenec 1997

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

315 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - leden 2019

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

550 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (354182) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 1.17t, A13 7.22t

2 450 Kč

ČSN EN 61009-2-1 (354182) - červenec 1997

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

250 Kč

ČSN EN 61543 (354183) - červen 1997

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t, Z1 4.24t

Norma bude zrušena k 19. dubnu 2026 (přejít na náhradu).

617 Kč

ČSN EN 62423 ed. 2 (354183) - červen 2013 aktuální vydání

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 2.22t, A12 4.23t

865 Kč

ČSN EN IEC 61543 ed. 2 (354183) - duben 2024

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč

ČSN EN 62020 (354184) - červenec 2000

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, Z1 10.21t

Norma byla zrušena k 16. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62020-1 (354184) - říjen 2021

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití

770 Kč

ČSN 35 4185 (354185) - leden 2016

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.17t, Z2 12.21t

1 042 Kč

ČSN 35 4190 (354190) - prosinec 2002

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.04t, Oprava 1 2.04t, Z2 7.11t

1 062 Kč

ČSN EN IEC 63172 (354191) - listopad 2020

Elektrická příslušenství - Metodika pro určení třídy energetické účinnosti elektrických příslušenství

230 Kč

ČSN EN 50550 (354195) - prosinec 2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t, A1 4.15t, Z1 2.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

557 Kč

ČSN EN IEC 63052 (354195) - únor 2022

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití

770 Kč

ČSN EN 62606 (354196) - červenec 2014

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 285 Kč
foo