ČSN EN IEC 62962 (354115)

Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)

ČSN EN IEC 62962 Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)
16 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem tohoto dokumentu je stanovení požadavků na zařízení, která mají být použita v systémech energetické účinnosti. Tento dokument pokrývá zařízení pro odlehčení sítě (LSE).
Byly dodrženy pokyny vztahující se k bezpečnosti LSE uvedené v Pokynu IEC 110.
Tento dokument se vztahuje na zařízení pro odlehčení sítě pro domácnosti a podobné použití. Funkce pro odlehčení sítě je používána v systému energetického managementu včetně výroby a skladování. Odlehčení sítě může být použito například pro účely energetické účinnosti podle IEC 60364-8-1:2019.
Tento dokument se vztahuje na LSE provozované za normálních podmínek:
- AC obvody se jmenovitým kmitočtem 50 Hz, 60 Hz nebo s oběma kmitočty, se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 440 V (mezi fázemi), jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A a jmenovitou zkratovou kapacitou nepřevyšující 25 000 A; nebo
- DC obvodů1.
Účelem LSE je řízení energie dodávané jedné nebo více zátěží, obvodu nebo smyčky:
- jsou-li dosaženy stanovené podmínku času a proudu;
- je-li přijat příkaz nebo informace z vnějšího systému.
LSE má sloužit jako:
- samostatné zařízení mající všechny potřebné prostředky schopné řídit zatížení (např. funkce managementu elektrické energie je do takového zařízení vestavěna); nebo
- jednotka vestavěná do složitějšího zařízení nebo nezávislé zařízení, které je částí systému managementu hospodaření s elektrickou energií (EEMS); nebo
- sestava nezávislého zařízení tvořící LSE (např. LSE s vnějšími proudovými senzory); nebo
- jako kombinace výše uvedených bodů.
LSE může mít bezdrátové rozhraní.
LSE je částí pevné instalace.
POZNÁMKA 1 - Tento dokument zahrnuje zařízení pro odlehčení sítě v pevných instalacích včetně přenosných spotřebičů k nim připojených.
LSE jsou určeny pro použití v obvodech s ochrannou proti úrazu elektrickým proudem a ochranou proti přepětí podle IEC 60364 (soubor).
POZNÁMKA 2 - Například ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) může být pokryta tímto způsobem:
- v TT sítích pomocí předřazeného RCBO nebo RCCB podle IEC 61008-1 a IEC 61009-1;
- v TN sítích pomocí předřazeného nadproudového ochranného zařízení.
Vlastností LSE není poskytovat izolační funkci ani nadproudovou ochranu.
LSE jsou normálně instalovány osobami poučenými (IEC 60050-195:1998, 195-04-02) nebo osobami znalými (IEC 60050-195:1998, 195-04-01) a obvykle jsou používány laiky (IEC 60050-195:1998, 195-04-03).
Tento dokument obsahuje všechny požadavky nezbytné k zajištění shody s provozními charakteristikami vyžadovanými typovými zkouškami pro LSE založené na samostatném zařízení nebo založené na sestavě samostatných zařízení.
Tyto podmínky platí pro normalizované podmínky teploty a prostředí jak je uvedeno v 5.1. Jsou použitelné pro LSE se stupněm ochrany IP 20 určené pro použití v prostředí se stupněm znečištění 2. Pro LSE se stupněm ochrany vyšším než IP 20 podle IEC 60529, pro použití v místech s převládajícími náročnými podmínkami prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad nebo ukládání prachu) a v nebezpečných lokalitách (např. kde může dojít k výbuchu), může být vyžadována zvláštní konstrukce.
Jsou-li do LSE zahrnuty další funkce, vztahují se na tyto funkce příslušné normy.
Tento dokument se nezabývá aspekty komunikace, jako jsou protokoly, interoperabilita, bezpečnost dat a další souvisící aspekty.

Označení ČSN EN IEC 62962 (354115)
Katalogové číslo 510260
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 118 stran formátu A4
EAN kód 8596135102600
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo