ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 (354110)

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61020 specifikuje terminologii, značky, zkušební metody a další nezbytné informace pro poskytnutí podrobných specifikací pro elektromechanické spínače.
Tento dokument se zabývá elektromechanickými spínači určenými k používání v elektrických a elektronických spotřebičích. Spínače pokryté tímto dokumentem:
a) jsou zařízení, která rozpínají, spínají nebo mění připojení obvodu mechanickým pohybem vodivých částí (kontaktů);
b) mají maximální jmenovité napětí 480 V;
c) mají maximální jmenovitý proud 63 A.
Tento dokument nezahrnuje klávesnice a dotykové klávesnice, které jsou určeny pro používání v systémech pro zpracování informací. V rozsahu platnosti tohoto dokumentu mohou být zahrnuty klíčové spínače.
Skupiny spínačů budou popsány v jakýchkoli podrobných specifikacích, na něž odkazuje tento dokument.
Tento dokument je funkční normou určenou k popisu metod vyhodnocování pro lepší objasnění schopností spínačů.

Označení ČSN EN IEC 61020-1 ed. 2 (354110)
Katalogové číslo 508489
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8596135084890
Tato norma nahradila ČSN EN 61020-1 (354110) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo