ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175)

Jističe pro zařízení (CBE)

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 Jističe pro zařízení (CBE)
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako "jističe pro zařízení" (CBE) pro domácnost a podobné použití. Podle této normy jsou CBE určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních včetně jejich součástí (např. motory, transformátory, vnitřní zapojení). Tato norma zahrnuje také CBE, které je možno používat pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí a/nebo přepětí. Tato norma zahrnuje také CBE, které jsou vhodné pro bezpečné odpojení.
POZNÁMKA - Termín "zařízení" zahrnuje spotřebiče.
CBE není možné používat pro nadproudovou ochranu instalace elektroinstalačních vedení v budovách.
CBE podle této normy mají:
- jmenovité střídavé napětí nepřesahující 440 V (mezi fázemi) a/nebo stejnosměrné napětí nepřesahující 250 V;
- jmenovitý proud nepřesahující 125 A;
- zkratovou schopnost (Icn) nejméně 6 In (AC typy) a 4 In (DC typy), ale nepřesahující 3 000 A.
CBE smí mít jmenovitý podmíněný zkratový proud (Inc) ve spojení se specifikovaným zařízením jistícím před zkratem (SCPD). Pokyny pro koordinaci CBE zapojeného ve stejném obvodu s SCPD jsou uvedeny v příloze F.
Pro CBE, které mají stupeň ochrany krytem vyšší než IP20 podle IEC 60529 a jsou určené pro použití na místech s nebezpečnými podmínkami okolního prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad, nebo usazování prachu) a na nebezpečných místech (např. tam, kde může dojít k výbuchu), smí být požadována speciální konstrukční provedení.
Tento dokument obsahuje všechny požadavky nezbytné k zajištění shody s provozními charakteristikami požadovanými pro tato zařízení typovými zkouškami. Obsahuje také podrobnosti týkající se požadavků na zkoušky a metody zkoušení nezbytné k zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.
Tato norma stanoví:
a) charakteristiky CBE;
b) podmínky, které musí CBE splňovat, se zřetelem na:
1) jejich činnost a chování v normálním provozu;
2) jejich činnost a chování v případě přetížení;
3) jejich činnost a chování v případě zkratů do jejich jmenovité zkratové schopnosti;
4) jejich dielektrické vlastnosti;
c) zkoušky určené pro potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity pro zkoušky;
d) údaje, které mají být vyznačeny na přístrojích;
e) sledy zkoušek, které mají být provedeny, a počet vzorků, které mají být předloženy pro účely certifikace (viz příloha C);
f) výrobní kusové zkoušky, které mají být provedeny kvůli zjištění nepřijatelných změn v materiálu nebo výrobě, které by mohly pravděpodobně ovlivnit bezpečnost (viz příloha I).

Označení ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175)
Katalogové číslo 509776
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8596135097760
Tato norma nahradila ČSN EN 60934 ed. 2 (354175) z prosince 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo