ČSN EN 62026-2 (354105)

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

Objednat


Cena: 1 920 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu komunikace mezi jedním řídicím zařízením a spínacími prvky a stanoví systém pro vzájemnou zaměnitelnost součástí se specifikovanými komunikačními rozhraními. Celý systém se nazývá "Propojení čidel ovládačů (AS-i)".
Tato norma popisuje metodu pro spojování spínacích prvků, jako jsou spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, normalizované v rámci ČSN EN 60947, a řídicích zařízení. Metodu je také možné použít pro spojování jiných zařízení a prvků.
Pokud jsou v této normě popsány vstupy a výstupy I/O, jejich význam se týká řídicího systému, význam týkající se aplikace je opačný.
Předmětem této normy je specifikace následujících požadavků na řídicí přístroje a spínací prvky:
- požadavky na přenosový systém a na rozhraní mezi podřízeným systémem, řídicím systémem a elektromechanickými strukturami;
- požadavky na kompletní vzájemnou zaměnitelnost různých zařízení v rámci jakékoliv sítě při splnění požadavků této normy;
- požadavky na vzájemnou zaměnitelnost zařízení v rámci sítě při splnění profilů této normy;
- normální provozní podmínky pro podřízené systémy, elektromechanická zařízení a řídicí systém;
- konstrukční a technické požadavky;
- zkoušky pro ověření splnění požadavků.

Označení ČSN EN 62026-2 (354105)
Katalogové číslo 93762
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 10. 2013
Datum účinnosti 1. 11. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 234 stran formátu A4
EAN kód 8590963937625
Změny a opravy A1 3.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 50295 (354333) z srpna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62026-3 ed. 2 (354105)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

ČSN EN 62026-7 (354105)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet

ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (354105)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky

foo