ČSN EN 61543 (354183)

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 61543 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 617 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 19. 4. 2026. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je určena pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) zařízení poskytujících ochranu proti reziduálnímu proudu pro jmenovitá střídavá napětí do 440 V, určených hlavně pro ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Tato norma platí pro podmínky okolního prostředí vyskytující se v instalacích připojených k veřejným rozvodným sítím nn nebo podobných. Může být také vodítkem pro zajištění EMC pro jiné výrobky určené k bezpečnostním účelům nebo pro výrobky zahrnující elektronické obvody, pro něž je vyžadována vysoká úroveň kontinuity provozu. Požadavky na zkoušky EMC nezahrnuté do norem výrobků by měly mít uveden odkaz na tuto normu skupiny výrobků.

Označení ČSN EN 61543 (354183)
Katalogové číslo 22119
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1997
Datum účinnosti 1. 7. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963221199
Změny a opravy Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t, Z1 4.24t
Norma je platná do 19. 4. 2026
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61543 ed. 2 (354183)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

foo