ICS 29.120 - Elektrická příslušenství

ČSN EN 175500 (354607) - červen 1998

Dílčí specifikace - Příslušenství kabelových vývodů pro konektory včetně kvalifikačního schválení a schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč