ICS 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění

ČSN EN 2495 (311735) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Jednopólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2592 (311736) - leden 1996

Letectví a kosmonautika. Třípólové jističe teplotně kompenzované. Jmenovité proudy do 25 A. Norma výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 50(448) (330050) - červenec 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy

770 Kč

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.15t

465 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

350 Kč

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000) - prosinec 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

230 Kč

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

230 Kč

ČSN 33 2000-4-444 (332000) - duben 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

440 Kč

ČSN 33 2000-4-45 (332000) - leden 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

65 Kč

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

615 Kč

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000) - listopad 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

440 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 3051 (333051) - listopad 1992

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

372 Kč

ČSN EN 50522 (333201) - prosinec 2011

Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

550 Kč

ČSN 33 4000 (334000) - říjen 1987

Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

340 Kč

ČSN 33 4010 (334010) - prosinec 1989

Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

350 Kč

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392) - červen 2013 aktuální vydání

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.18t

715 Kč

ČSN EN 61643-21 (341392) - březen 2002

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.10t, A2 5.13t

1 120 Kč

ČSN EN 61643-311 ed. 2 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 311: Výkonnostní požadavky a zkušební obvody pro plynové bleskojistky (GDT)

350 Kč

ČSN EN 61643-312 (341392) - únor 2014

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 312: Výběr a aplikace plynových bleskojistek

340 Kč

ČSN EN 61643-321 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 321: Specifikace pro lavinové průrazné diody (ABD)

230 Kč

ČSN EN 61643-341 (341392) - listopad 2002

Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 341: Specifikace pro tyristorové přepěťové supresory (TSS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 50468 (341393) - prosinec 2009

Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku

190 Kč

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

230 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny

230 Kč

ČSN EN 50539-11 (341394) - září 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 3. květnu 2022 (přejít na náhradu).

707 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - květen 2013

Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí

340 Kč

ČSN EN 60077-5 (341510) - červen 2004

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 4. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t, Oprava 3 11.19t

1 090 Kč

ČSN EN 50122-2 ed. 2 (341520) - září 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

340 Kč

ČSN EN 50122-3 (341520) - září 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

350 Kč

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - prosinec 2014

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí

350 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání

550 Kč

ČSN EN 62752 (341591) - únor 2017

Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.19t, A1 10.20t

1 305 Kč

ČSN EN 61340-4-6 (346440) - únor 2016

Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

340 Kč

ČSN EN 60898-1 (354170) - říjen 2003

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.05t, A1 4.05t, A11 4.06t, A12 12.08t, A13 2.13t, Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. květnu 2024 (přejít na náhradu).

1 477 Kč

ČSN EN 60898-1 ed. 2 (354170) - červenec 2019 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

945 Kč

ČSN EN 60898-2 ed. 2 (354170) - březen 2007 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

230 Kč

ČSN EN 62019 (354172) - říjen 2000

Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.03t, A11 3.06t, A12 5.15t

820 Kč

ČSN EN 60934 ed. 2 (354175) - prosinec 2001

Jističe pro zařízení (CBE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.07t, A2 10.13t, Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 20. září 2022 (přejít na náhradu).

1 222 Kč

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

770 Kč

ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181) - červen 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 12.17t, Oprava 1 10.18t

1 835 Kč

ČSN EN 61008-2-1 (354181) - červenec 1997

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

315 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - leden 2019

Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití

550 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3 (354182) - červen 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 1.17t

2 260 Kč

ČSN EN 61009-2-1 (354182) - červenec 1997

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.99t

250 Kč

ČSN EN 61543 (354183) - červen 1997

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.03t, A11 2.04t, Oprava 2 4.05t, A12 3.06t, A2 9.06t

585 Kč

ČSN EN 62423 ed. 2 (354183) - červen 2013 aktuální vydání

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

550 Kč

ČSN 35 4185 (354185) - leden 2016

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t

977 Kč

ČSN 35 4190 (354190) - prosinec 2002

Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.04t, Z1 2.04t, Z2 7.11t

1 062 Kč

ČSN EN 50550 (354195) - prosinec 2011

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t, A1 4.15t

525 Kč

ČSN EN 62606 (354196) - červenec 2014

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 285 Kč

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701) - srpen 2014

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

1 390 Kč

ČSN 35 4701-3 ed. 2 (354701) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.13t

1 135 Kč

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701) - březen 2008

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.10t, A2 4.15t

1 010 Kč

ČSN EN 60269-4 ed. 3 (354701) - červen 2010

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.13t, A2 4.17t

820 Kč

ČSN EN 60269-6 (354701) - prosinec 2011

Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů

350 Kč

ČSN EN 60282-1 ed. 3 (354720) - červenec 2010

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 19. květnu 2023 (přejít na náhradu).

852 Kč

ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 (354720) - listopad 2020

Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60282-4 (354720) - říjen 2020

Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60549 (354721) - únor 2014

Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů

230 Kč

ČSN EN 60644 ed. 2 (354722) - červenec 2010 aktuální vydání

Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60127-1 ed. 2 (354730) - duben 2007 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.12t, A2 12.15t

480 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730) - červen 2015

Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky

440 Kč

ČSN EN 60127-3 ed. 2 (354730) - říjen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 60127-4 ed. 2 (354730) - prosinec 2005 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.09t, A2 11.13t

600 Kč

ČSN EN 60127-5 ed. 2 (354730) - srpen 2017 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60127-6 ed. 2 (354730) - červen 2015 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky

550 Kč

ČSN EN 60127-7 ed. 2 (354730) - červenec 2016 aktuální vydání

Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití

350 Kč

ČSN EN IEC 60127-8 (354730) - únor 2019

Miniaturní pojistky - Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60691 ed. 3 (354735) - březen 2017

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

565 Kč

ČSN EN 60099-4 ed. 3 (354870) - červenec 2018 aktuální vydání

Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí

945 Kč

ČSN EN 60099-9 (354870) - březen 2015

Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 (354870) - říjen 2018

Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 60871-4 ed. 2 (358207) - únor 2015 aktuální vydání

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 4: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN EN 61219 (359718) - březen 1997

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN EN 50310 ed. 4 (369072) - únor 2017

Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

630 Kč

ČSN 38 1754 (381754) - červenec 1974

Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 (872013) - červen 2014

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V

440 Kč

ČSN P I-ETS 300 113 (875005) - květen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a zkušební podmínky pro nehovorová a kombinovaná analogová hovorová a nehovorová zařízení přenosu dat s konektorem pro vnitřní nebo vnější anténu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč