ČSN 33 3051 (333051)

Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR na základě jejich požadavku. Čl.2.1, 2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4.5, 3.5.1 až 3.5.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.2.1 až 6.2.3, 6.3, 6.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.1.1 až 8.1.3, 8.2.4, 8.2.5, 9.1.1, 9.2.1, 10.1.1, 10.2.2, 11.1.1, 11.2.1, 11.2.3, 13.1.6, 14.2 a 14.3 této normy jsou podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) na základě jeho požadavku. Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní ČSN 33 3051, avšak nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této normy. stávající provozované zařízení se doporučuje uvést do souladu s revidovanou normou do 10 let od účinnosti této normy. Tato norma určuje požadavky na bezpečnou a spolehlivou ochranu jednotlivých prvků elektrizační soustavy proti poruchám a nenormálním provozním stavům. Tato norma platí pro navrhování ochran alternátorů, kompenzátorů, motorů a rozvodných zařízení zvn, vvn, vn. Normalizovány jsou: kap.3 "Požadavky na systémy ochran", kap. 4 "Selektivita ochran", kap. 5 "Zálohování ochran", kap. 6 "Ochrany alternátorů a synchronních kompenzátorů", kap. 7 "Ochrany elektromotorů", kap. 8 "Ochrany transformátorů a příslušenství", kap.9 "Ochrany venkovních a kabelových vedení", kap. 10 "Ochrany přípojnic, zapouzdřených rozvoden a skříňových rozváděčů, kap. 11 "Ochrany ostatních elektrických strojů a zařízení", kap. 12 "Systém ochrany při selhání vypínače", kap. 13 "Ostatní ochrany a automatiky", kap. 14 "Požadavky na přenosová zařízení ochran". Jak patrno z výše uvedeného zezávaznění, je norma jako celek závazná na základě požadavku některých ústředních úřadů a jen v určitých článcích, na základě požadavku ČÚBP. ČSN 33 3051 byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 33 3051 z 13.1.1983, též ČSN 35 0250:1984 v plném rozsahu.

Označení ČSN 33 3051 (333051)
Katalogové číslo 32674
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963326740
Změny a opravy Z1 5.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 30 51
  • ČSN 333051
  • ČSN 33 30 51 : 1992
  • ČSN 333051:1992
  • ČSN 33 3051:1992
foo