ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101)

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe
21 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 2 495 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem IEC 60947 platí pro jističe, jejichž hlavní kontakty jsou určeny pro zapojení do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Obsahuje též doplňující požadavky pro jističe s vestavěnými pojistkami.
Jističe se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V AC, avšak nepřevyšujícím 1 500 V AC, mohou být rovněž zkoušeny podle této normy.
Platí pro jakékoliv jmenovité proudy, způsob konstrukce nebo navrhované použití jističů.
Požadavky na jističe, které mají poskytovat také ochranu proti zemnímu spojení, jsou uvedeny v příloze B.
Doplňující požadavky na jističe s elektronickou nadproudovou ochranou jsou uvedeny v příloze F.
Doplňující požadavky na jističe pro soustavy IT jsou uvedeny v příloze H.
Požadavky a metody zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu jističů jsou uvedeny v příloze J.
Požadavky na jističe, které nesplňují požadavky na nadproudovou ochranu, jsou uvedeny v příloze L.
Požadavky na stavebnicové proudové chrániče (bez vestavěného zařízení pro vypínání proudu) jsou uvedeny v příloze M.
Požadavky a metody zkoušek na elektromagnetickou kompatibilitu pomocných zařízení jističe jsou uvedeny v příloze N.
Požadavky a metody zkoušek pro stejnosměrné jističe pro používání ve fotovoltaických (PV) aplikacích jsou uvedeny v příloze P.
Požadavky a metody zkoušek pro jističe zahrnující ochranu proti reziduálnímu proudu s funkcemi automatického opětovného zapínání jsou uvedeny v příloze R.
Doplňující požadavky na jističe používané jako spouštěče pro přímé zapnutí na síť jsou uvedeny v IEC 60947-4-1, která platí pro stykače a spouštěče nízkého napětí.
Požadavky na jističe pro ochranu instalací v budovách a pro podobné aplikace, a navržené pro používání nepoučenými osobami jsou uvedeny v IEC 60898.
Požadavky na jističe pro zařízení (například elektrické spotřebiče) jsou uvedeny v IEC 60934.
Pro určité specifické aplikace (například trakce, válcovací tratě, lodě) mohou být nutné zvláštní nebo doplňující požadavky.
POZNÁMKA - Jističe, které jsou předmětem této normy, mohou být vybaveny zařízeními pro samočinné vypnutí za předem stanovených podmínek, jiných, než jsou podmínky nadproudu a podpětí, jako např. změna směru toku výkonu nebo proudu. Tato norma nepojednává o prověření činnosti za takto předem stanovených podmínek.
Účelem této normy je stanovit:
a) vlastnosti jističů;
b) podmínky, kterým jističe musí vyhovět s ohledem na:
1) činnost a chování za normálního provozu;
2) činnost a chování v případě přetížení a zkratu, včetně koordinace v provozu (selektivita a záložní ochrana);
3) dielektrické vlastnosti;
c) zkoušky určené k potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky;
d) informace, které mají být vyznačeny na přístrojích nebo dodány s přístroji.

Označení ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101)
Katalogové číslo 504242
Cena 1 530 Kč1530
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 218 stran formátu A4
EAN kód 8596135042425
Změny a opravy Oprava 1 8.18t, A1 8.20t
Tato norma nahradila ČSN EN 60947-2 ed. 3 (354101) z dubna 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

ČSN EN 60947-5-5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

ČSN EN 60947-5-6 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

ČSN EN 60947-5-7 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

ČSN EN 60947-5-9 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

ČSN EN 60947-8 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN IEC 60947-4-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové řídicí jednotky, spouštěče a softstartéry motorů

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače

ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

ČSN EN IEC 60947-6-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

foo