ČSN EN IEC 63052 (354195)

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití

ČSN EN IEC 63052 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (dále se na ně odkazuje jako na "POP") pro domovní a podobné použití se jmenovitým kmitočtem 50 Hz, 60 Hz nebo 50/60 Hz, se jmenovitým napětím nepřesahujícím 230 V AC (mezi fází a nulou) a se jmenovitým proudem nepřesahujícím 63 A, sestávající buď z funkční jednotky v kombinace s hlavním ochranným zařízením (MPD), nebo jako jedno jediné zařízení, které má vypínací prostředky schopné rozpojit chráněný obvod za stanovených podmínek.
Hlavní ochranný přístroj je jistič, RCCB nebo RCBO.
POP jsou určena pro používání v prostředí se stupněm znečištění 2 a kategorie přepětí III. Zařízení pro POP jsou vhodná pro odpojení.
POP mohou být navržena jako jednotky POP připojené nebo zabudované v hlavním ochranném přístroji výrobcem nebo jako sestava hlavního ochranného zařízení mechanicky nebo elektricky zapojeného na místě instalace s jednotkou POP nebo jako jedno jediné POP, které má vypínací prostředky schopné rozpojit chráněný obvod za stanovených podmínek.
POP jsou určena pro snižování vlivů přechodných přepětí mezi fázovým a nulovým vodičem (např. způsobených uvolněním nulového vodiče v trojfázovém napájení před POP) pro za ním zapojené zařízení rozepnutím chráněného obvodu, jakmile se detekuje přepětí mezi fází a nulou.
POP určená pro sledování napětí jedné fáze vůči nulovému vodiči mohou být použita mezi dvěma fázovými vodiči v elektrické napájecí síti fáze vůči fázi nepřesahující 230 V, pokud jsou oba vodiče spínány, a jsou tak deklarovány výrobcem.
POP podle tohoto dokumentu jsou vhodná pro používání v sítích IT za předpokladu, že jsou všechny aktivní vodiče spínány.
Tento dokument neplatí pro ochranu před běžnými režimy přepětí.
Tento dokument neplatí pro ochranná zařízení zdrojů.

Označení ČSN EN IEC 63052 (354195)
Katalogové číslo 514268
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 2022
Datum účinnosti 1. 3. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8596135142682
Tato norma nahradila ČSN EN 50550 (354195) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo