ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181)

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 61008-1 ed. 3 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 835 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo funkčně závislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, bez vestavěné nadproudové ochrany (dále jen RCCB), pro jmenovitá napětí do 440 V AC a jmenovité proudy do 125 A pro pevné instalace, určené zejména pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.
Tyto přístroje jsou určeny k ochraně osob před nepřímým dotykem, přičemž neživé části instalace jsou připojeny k příslušné zemnicí elektrodě. Mohou být použity pro poskytování ochrany před nebezpečím ohně v důsledku přetrvávajícího proudu zemního spojení, bez funkce nadproudové ochrany.

Označení ČSN EN 61008-1 ed. 3 (354181)
Katalogové číslo 92753
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 2013
Datum účinnosti 1. 7. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 150 stran formátu A4
EAN kód 8590963927534
Změny a opravy A1 7.15t, A2 8.15t, A11 6.16t, A12 12.17t, Oprava 1 10.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 61008-1 ed. 2 (354181) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61008-2-1 (354181)
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

foo