Třída 3535 - Měřicí relé a ochrany

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 60255-1 (353501) - září 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky

440 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - listopad 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu

945 Kč

ČSN EN 60255-127 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu

340 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé

440 Kč

ČSN EN 60255-151 (353510) - červen 2010

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu

350 Kč

ČSN EN IEC 60255-181 (353510) - listopad 2019

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 181: Funkční požadavky na frekvenční ochranu

590 Kč

ČSN EN IEC 60255-187-1 (353510) - květen 2022

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 187-1: Funkční požadavky na rozdílovou ochranu - Omezovaná a neomezovaná rozdílová ochrana motorů, generátorů a transformátorů

1 270 Kč

ČSN EN 60255-21-1 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 1: Vibrační zkoušky (sinusové)

230 Kč

ČSN EN 60255-21-2 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 2: Zkoušky úderem a rázem

230 Kč

ČSN EN 60255-21-3 (353522) - březen 1998

Elektrická relé - Část 21: Vibrační zkoušky, zkoušky úderem a rázem a seismické zkoušky na měřicích relé a zařízeních ochran - Oddíl 3: Seismické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522) - srpen 2014 aktuální vydání

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku

590 Kč

ČSN EN 60255-24 (353524) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách

550 Kč

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526) - březen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

440 Kč