Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3571 - Silové rozváděče

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
90501

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t


965 Kč vč. DPH
90579

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107) - květen 2012 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t


360 Kč vč. DPH
91466

ČSN EN 61439-3 (357107) - říjen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t


360 Kč vč. DPH
93286

ČSN EN 61439-4 (357107) - srpen 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

350 Kč vč. DPH
98007

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107) - září 2015 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

350 Kč vč. DPH
92130

ČSN EN 61439-6 (357107) - únor 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

440 Kč vč. DPH
97082

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107) - květen 2015

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč vč. DPH
65726

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


250 Kč vč. DPH
22067

ČSN EN 50089 +A1 (357175) - květen 1997

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

190 Kč vč. DPH
502346

ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

340 Kč vč. DPH
507069

ČSN EN 50064 (357177) - duben 2019 nové vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
52906

ČSN EN 50064 +A1 (357177) - říjen 1998

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t


Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
507067

ČSN EN 50068 (357178) - duben 2019 nové vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
52907

ČSN EN 50068 +A1 (357178) - říjen 1998

Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t


Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

642 Kč vč. DPH
507065

ČSN EN 50069 (357179) - duben 2019 nové vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
52806

ČSN EN 50069 +A1 (357179) - srpen 1998

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.01t, Oprava 2 6.08t, Z1 4.19t


Norma bude zrušena k 3. září 2021 (zobrazit náhrady).

302 Kč vč. DPH
96376

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč vč. DPH
87440

ČSN EN 50532 (357181) - únor 2011

Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 2.19t


Norma bude zrušena k 30. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

582 Kč vč. DPH
90737

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181) - červen 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč vč. DPH
95932

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181) - říjen 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t


630 Kč vč. DPH
52807

ČSN EN 50187 (357183) - červenec 1998

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

230 Kč vč. DPH
82091

ČSN EN 62271-205 (357184) - listopad 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

340 Kč vč. DPH
91985

ČSN CLC/TS 62271-304 (357185) - březen 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky

230 Kč vč. DPH
91151

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190) - září 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

590 Kč vč. DPH
89486

ČSN EN 62271-206 (357190) - listopad 2011

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

340 Kč vč. DPH
96188

ČSN EN 62271-211 (357192) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t


360 Kč vč. DPH
506423

ČSN EN 62271-212 (357192) - únor 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

590 Kč vč. DPH
90142

ČSN EN 62271-204 (357193) - duben 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

550 Kč vč. DPH