Třída 3571 - Silové rozváděče

Zobrazit obsah třídy 35 - Elektrotechnika

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107) - květen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.15t, Z2 7.22t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2024 (přejít na náhradu).

997 Kč

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107) - květen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.19t, Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 21. květnu 2024 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 61439-3 (357107) - říjen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN EN 61439-4 (357107) - srpen 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

350 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107) - září 2015 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

350 Kč

ČSN EN 61439-6 (357107) - únor 2013

Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

440 Kč

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107) - červenec 2022 aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

965 Kč

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107) - prosinec 2021

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

550 Kč

ČSN EN IEC 61439-7 (357107) - říjen 2020

Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

440 Kč

TNI IEC/TR 61439-0 (357107) - srpen 2023

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

550 Kč

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 50089 (357175) - duben 2023 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Izolační přepážky vystavené tlaku pro plynem plněné kovové kryty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50089 +A1 (357175) - květen 1997

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 5. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 50052 (357176) - květen 2017 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky

340 Kč

ČSN EN 50064 (357177) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50068 (357178) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50069 (357179) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62271-201 ed. 2 (357180) - prosinec 2014 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

590 Kč

ČSN EN 62271-200 ed. 2 (357181) - červen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2 (357181) - říjen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.14t, Oprava 2 1.15t, Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2025 (přejít na náhradu).

662 Kč

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181) - leden 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

770 Kč

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 (357181) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.24t

790 Kč

ČSN EN 50187 (357183) - červenec 1998

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma bude zrušena k 3. říjnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50187 ed. 2 (357183) - květen 2023 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62271-205 (357184) - listopad 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV

340 Kč

ČSN EN IEC 62271-214 (357186) - únor 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62271-203 ed. 2 (357190) - září 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.23t

Norma bude zrušena k 4. červenci 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 62271-206 (357190) - listopad 2011

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.22t, Z2 4.22t

Norma bude zrušena k 3. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

404 Kč

ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 (357190) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV

590 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 62271-212 (357192) - únor 2019

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 3. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (357192) - duben 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV

590 Kč

ČSN EN 62271-204 (357193) - duben 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 5. červenci 2025 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 62271-204 ed. 2 (357193) - leden 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč
foo