ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61439 stanovuje specifické požadavky na výkonové rozváděče (zkráceně v celém dokumentu "rozváděče PSC" viz 3.1.101)
Tento dokument také platí pro rozváděče pro použití ve fotovoltaických instalacích označovaných jako fotovoltaické rozváděče (PVA). Stanoví doplňující požadavky na rozváděče PSC určené pro použití jako část elektrického zařízení strojů a může být uplatněn jako doplnění k požadavkům uvedeným v IEC 60204-1. Platí pro všechny rozváděče ať už jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jako jednotlivý rozváděč nebo jsou plně normalizovány a sériově vyráběny. Výrobu a/nebo montáž mohou provádět subjekty, které jsou jiné než původní výrobce (viz 3.10.1 v IEC 61439-1:2020).
Tento dokument neplatí pro jednotlivé přístroje, například jističe, pojistkové vypínače a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů (PECS), spínané zdroje napájení (SMPS), zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), základní pohonné moduly (BDM), kompletní pohonné moduly (CDM), systémy strojních pohonů (PDS) s nastavitelnými otáčkami, samostatné systémy pro akumulaci energie (bateriové a kondenzátorové systémy) a ostatní elektronická zařízení, která odpovídají svým příslušným normám výrobků. Tento dokument popisuje začlenění těchto přístrojů a součásti do rozváděče PSC nebo do prázdného krytu použitého jako část rozváděče PSC.
Pro některá použití, jako jsou výbušné atmosféry nebo funkční bezpečnost smí být zapotřebí, aby se vyhovělo požadavkům jiných norem nebo jiné legislativě navíc k požadavkům stanoveným v souboru IEC 61439.
Tento dokument neplatí pro zvláštní druhy rozváděčů pokryté jinými částmi IEC 61439. Pro rozváděče, které jinými částmi pokryty nejsou, platí tato část.
Pokud místní legislativa nespecifikuje doplňující požadavky, zařízení v rozsahu platnosti tohoto dokumentu, které tomuto dokumentu vyhovuje, se považuje za splňující základní bezpečnostní požadavky. To zahrnuje specifikátorem plně ověřené možností, například uživatelem provedenou volbu ochrany před náhodným dotykem nebezpečných živých částí krytem IPXXB nebo IP3XD. Kde jsou mezi uživatelem a výrobcem dohodnuty zvláštní požadavky, které nejsou plně specifikovány v tomto dokumentu, například (i) část rozváděče je mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu, (ii) v místě instalace se vyskytují mimořádné vibrace, (iii) při provozování se objevují výrazné odchylky napětí, (iv) možné neblahé účinky ze zvukových a ultrazvukových zdrojů, smí být požadováno vyhodnocení rizika a/nebo doplňující nebo mnohem přísnější ověření, aby se prokázalo, že základní bezpečnostní požadavky byly splněny.

Označení ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Katalogové číslo 513564
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2021
Datum účinnosti 1. 1. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135135646
Tato norma nahradila ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

Další příbuzné normy

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

foo