TNI IEC/TR 61439-0 (357107)

Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Základní normou pro elektrické silové rozváděče nízkého napětí je ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Ta spolu s příslušnou doplňující normou pro příslušný typ rozváděče harmonizuje pravidla a požadavky obecného charakteru platné pro rozváděče, aby
- bezpečně řídily a distribuovaly elektrickou energii a
- bezpečně odpojovaly sekce sítí s poruchami.
Neuvádí však, jak má uživatel rozváděče a rozvodů z něho vycházejících uvedené požadavky na rozváděč specifikovat tak, aby byly srozumitelné pro výrobce tohoto rozváděče. Tomu, aby uživatel rozváděče tyto své požadavky určil nejenom z výše uvedených hledisek, ale i z hlediska optimální ceny rozváděče má napomoci tato technická normalizační informace.
Určit požadavky na rozváděč není z hlediska uživatelů elektrických rozvodů, kterými jsou z elektrotechnického hlediska laikové bez elektrotechnického vzdělání, jednoduché. Proto se předpokládá, že kontakt mezi vlastními uživateli elektrických rozváděčů plnících výše uvedené funkce zprostředkovávají tzv. zadavatelé, kteří dohodnou s výrobcem rozváděče podrobné požadavky tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům bezprostředních uživatelů rozváděčů. Pro účely této technické normalizační informace je zadavatel tou stranou, která přesně vymezuje nebo volí charakteristiky rozváděče.
Cílem této technické normalizační informace je poskytnout zadavateli návod na specifikaci rozváděče, která by měla být poskytnuta výrobci, aby uživatel získal rozváděč požadovaných technických parametrů za optimální cenu.
Tato technická normalizační informace je základní normou pro elektrické silové rozváděče nízkého napětí. jejím účelem je harmonizovat všechna pravidla a požadavky obecného charakteru, platná pro rozváděče, aby se dosáhlo jednotnosti

Označení TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Katalogové číslo 517343
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135173433
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

foo