ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107) Aktuální vydání

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení
15 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 965 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61439 stanoví obecné definice a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověřování pro rozváděče nízkého napětí.
POZNÁMKA - Termín rozváděč (rozváděče) (viz 3.1.1) se v celém tomto dokumentu používá pro rozváděč (rozváděče) nízkého napětí.
Za účelem stanovení shody rozváděče se spolu s uváděnými požadavky tohoto dokumentu uplatňují požadavky příslušné části souboru IEC 61439, část 2 a další části. Pro rozváděče, které nejsou pokryty částí 3 a dalšími částmi platí část 2.
Tento dokument platí pro rozváděče, pouze pokud to požaduje příslušná norma pro rozváděče, takto:
- rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC;
- rozváděče navržené pro jmenovitý kmitočet vstupního nebo vstupních napájení nepřesahující 1 000 Hz;
- rozváděče určené pro vnitřní a venkovní použití;
- stabilní nebo mobilní rozváděče kryté nebo nekryté;
- rozváděče určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie a pro řízení elektrických spotřebičů.
Tento dokument neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové vypínače, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů (PECS), spínaných zdrojů napájení (SMPS), zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS), základní pohonné moduly (BDM), kompletní pohonné moduly (CDM), systémy strojních pohonů s nastavitelnými otáčkami (PDS) a ostatní elektronická zařízení, která odpovídají svým příslušným normám výrobků. Tento dokument popisuje začlenění přístrojů a součásti v samostatném krytu do rozváděče nebo do prázdného krytu k vytvoření rozváděče.
Pro některá uplatnění týkající se například výbušných atmosfér nebo funkční bezpečnosti může být zapotřebí, aby se vyhovělo požadavkům jiných norem nebo jiné legislativě kromě těch, které jsou uvedeny v souboru IEC 61439.

Označení ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Katalogové číslo 514341
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 2022
Datum účinnosti 1. 8. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 148 stran formátu A4
EAN kód 8596135143412
Změny a opravy Oprava 1 11.22t
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107) z října 2021
ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

ČSN EN IEC 61439-7 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou maríny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

foo