ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 997 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 21. 5. 2024. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Účelem této normy je harmonizovat, pokud je to proveditelné, všechna ustanovení a požadavky všeobecného charakteru, platná pro rozváděče nízkého napětí (ROZVÁDĚČE), aby se dosáhlo jednotnosti požadavků a ověřování pro ROZVÁDĚČE a aby se vyloučila potřeba ověřování podle jiných norem. Všechny požadavky různých norem pro ROZVÁDĚČE, které je možné považovat za všeobecné, byly tedy shromážděny v této základní normě spolu se specifickými aspekty, které mají velkou důležitost a použití, např. oteplení, dielektrické vlastnosti atd.

Označení ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Katalogové číslo 90501
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 130 stran formátu A4
EAN kód 8590963905013
Změny a opravy Oprava 1 7.15t, Z2 7.22t
Norma je platná do 21. 5. 2024
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Tato norma nahradila ČSN EN 61439-1 (357107) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

Další příbuzné normy

ČSN EN 61439-2 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN IEC 61439-7 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

TNI IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

foo