Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

21 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 60204-1 ed 3

Tato část souboru norem platí pro elektrická, elektronická a programovatelná elektronická zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordi-novaným způsobem. Zařízení, na které se vztahuje tato část souboru norem, začíná v místě připojení elektrického napájení k elektrickému zařízení stroje (viz 5.1). Tato část souboru norem platí pro elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V v případě střídavého proudu (AC) a 1 500 V v případě stejnosměrného proudu (DC) a se jmenovitými napájecími kmitočty nepřesahujícími 200 Hz. Tato část souboru norem nezahrnuje všechny požadavky (například na ochranu, blokování nebo řízení), které jsou stanoveny nebo vyžadovány jinými normami nebo předpisy pro ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění specifických požadavků pro zajištění přiměřené bezpečnosti. Tato část souboru norem zahrnuje výhradně elektrická zařízení strojů, jak jsou definována v 3.1.40, není však na ně omezena. Tato část souboru norem nespecifikuje doplňující a zvláštní požadavky, které mohou platit pro elektrická zařízení strojů, které, například: jsou určeny pro používání na volném prostranství (tj. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce); používají, zpracovávají nebo vyrábějí potenciálně výbušný materiál (například barvy nebo piliny); jsou určeny pro používání v prostředích s nebezpečím výbuchu a/nebo hořlavých prostředích; představují zvláštní rizika při výrobě nebo používání určitých materiálů; jsou určeny pro používání v dolech; jsou šicí stroje, jednotky a systémy (které jsou předmětem IEC 60204-31); jsou zdvihací stroje (které jsou předmětem IEC 60204-32); jsou výrobní zařízení pro výrobu polovodičů (která jsou předmětem IEC 60204-33). Silové obvody, kde se používá elektrická energie přímo jako pracovní nástroj, jsou z této části IEC 60204 vyloučeny.

Označení ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Katalogové číslo 506756
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 130 stran formátu A4
EAN kód 8596135067565
Tato norma nahradila ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200) z června 2007
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 61439-1 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN ISO 13857 (833212)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN ISO 13849-1 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci

ČSN EN 60947-5-5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV