ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN IEC 60204-11 ed.2

Tato část IEC 60204 platí pro elektrická a elektronická zařízení a systémy v strojích a ve skupinách strojů vzájemně koordinovaně spolupracujících, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahujícími 36 kV AC nebo DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 60 Hz.
V tomto dokumentu termín zařízení vn také zahrnuje zařízení nn tvořící nedílnou součást zařízení pracujícího při vysokém napětí. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokrývají požadavky v tomto dokumentu hlavně části pracující při vysokém napětí.
Pro zařízení nn, která netvoří část zařízení vn, platí IEC 60204-1:2016.
Termín "elektrický" používaný v tomto dokumentu zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (například elektrické zařízení znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení).
Zařízení, na které se vztahuje tento dokument, začíná v místě připojení elektrického zařízení stroje ke zdroji elektrické energie.
Tento dokument je základní bezpečnostní normou. Nepokrývá všechny požadavky (například na ochranná zařízení, blokování nebo řízení), které je třeba splnit nebo které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy zaměřenými na ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje speciální požadavky pro zajištění odpovídající bezpečnosti.
Ohledně ochrany před úrazem elektrickým proudem z vysokonapěťových zařízení se tento dokument odkazuje na IEC 61936-1. Pokud jde o nízkonapěťová zařízení, tento dokument se odkazuje na IEC 60204-1:2016.
Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení strojů, které
- se používají na volném prostranství (tj. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce);
- používají, zpracovávají nebo vyrábějí potenciálně výbušný materiál (například barvy nebo piliny);
- se používají v prostředích s nebezpečím výbuchu a/nebo hořlavých prostředích;
- představují zvláštní rizika při výrobě nebo používání určitých materiálů;
- se používají v dolech;
Nebezpečí vyplývající z hluku a vibrací jsou z rozsahu platnosti tohoto dokumentu vyloučena.

Označení ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Katalogové číslo 507706
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135077069
Tato norma nahradila ČSN EN 60204-11 (332200) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

foo