ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 60204-32 ed.2

Tato část IEC 60204 uvádí požadavky a doporučení pro elektrická zařízení zdvihacích strojů zaměřená na:
- bezpečnost osob a majetku;
- shodu řízení a provedeného úkonu;
- snadnost údržby.
Vysokého výkonu nemá být dosahováno na úkor těchto uvedených hledisek.
Jako pomůcka pro pochopení vztahu mezi různými prvky zdvihacího stroje a k němu přidružených zařízení jsou uvedeny obrázky, které vyjadřují celkové blokové schéma typického manipulačního systému (skupiny jeřábů vzájemně koordinovaně spolupracujících) a blokové schéma typického jeřábu a jeho přídavného zařízení a ukazuje různé prvky elektrického zařízení, kterému je věnována tato norma.
Tato část IEC 60204 platí pro použití elektrického a elektronického zařízení a jejich systémů ve zdvihacích strojích a v přidruženém zařízení.
Termín "elektrický" používaný v této normě zahrnuje jak elektrická, tak elektronická hlediska (tj. "elektrické zařízení" znamená jak elektrické, tak elektronické zařízení.
Termín "osoba" používaný v této normě se vztahuje na kteréhokoliv jedince a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro užívání a údržbu příslušného zdvihacího stroje. Zařízení, na které se vztahuje tato norma, začíná v místě připojení elektrického zařízení zdvihacího stroje (hlavní vypínač jeřábu) ke zdroji elektrické energie a zahrnuje napájecí soustavy a ovládací vedení umístěná vně zdvihacího stroje, např. ohebné kabely nebo přípojnicové rozvody..
Požadavky na elektrická zařízení v budovách viz IEC 60364.
Tato norma platí pro zařízení nebo jeho části, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a se jmenovitým kmitočtem nepřesahujícím 200 Hz.
Vyšší napětí viz IEC 60204-11.
Dodatečné a zvláštní požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení zdvihacích strojů, které
- jsou určeny pro používání ve volném prostoru (tj. vně budov nebo jiných ochranných konstrukcí);
- manipulují s potenciálně výbušným materiálem nebo jej dopravují (např. barvy nebo piliny);
- které jsou určeny pro používání v potenciálně výbušných a/nebo hořlavých ovzduších;
- jsou určeny pro používání v dolech.
Pro účely této normy zdvihací stroje zahrnují jeřáby všech typů, vrátky všech typů a skladištní stroje. Patří sem tyto skupiny zařízení:
- mostové jeřáby;
- pojízdné jeřáby;
- věžové jeřáby;
- otočné jeřáby se sklopným ramenem;
- portálové jeřáby;
- konzolové jeřáby;
- plovoucí jeřáby;
- vrátky všech typů;
- zdvihadla a příslušenství;
- nakládací jeřáby;
- lanové jeřáby;
- nosná zařízení;
- skladištní stroje;
- jednokolejnicová zdvihací zařízení;
- obkročné přepravníky;
- pneumatikové portálové jeřáby (RTG).
Tato norma nezahrnuje jednotlivá elektrická zařízení, s výjimkou jejich volby a montáže.

22.2.2009

Ing. František Valenta

Označení ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Katalogové číslo 83125
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 118 stran formátu A4
EAN kód 8590963831251
Tato norma nahradila ČSN EN 60204-32 (332200) z dubna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV