ČSN 73 5130 (735130)

Jeřábové dráhy

ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zpracovány údaje z ISO 8306:1985 Jeřáby. Čl.3.3 a kap. 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 3 a 4 kromě čl.4.4.3 a 4.4.4 a kap. 5 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti ministerstva dopravy České republiky na základě jeho požadavku. Norma určuje zásady pro prostorovou úpravu, konstrukční řešení, tolerance, měření úchylek a rektifikace jeřábových drah jeřábů (dále jen jeřábů, pokud v příslušných ustanoveních této normy není nutné jejich bližší určení). Tato norma platí pro projektování, výrobu, montáž a provoz nových kolejnicových drah pojízdných jeřábů a zdvihadel. Tato norma neplatí pro jeřábové dráhy na staveništích. V kap. 3 (Všeobecně) stanoví norma zásadně: "Při navrhování jeřábových drah musí být jejich prostorovou úpravou a konstrukčním řešením splněny požadavky: a) bezpečného provozu jeřábů pojíždějících po jeřábové dráze zejména z hlediska dodržení předepsaného průjezdného profilu jeřábů, dojezdu jeřábů na koncových polích, překrývání jeřábů apod.; b) bezpečnosti práce při obsluze, kontrole a údržbě jeřábů a jeřábových drah; c) bezpečného provozu pod jeřábovými drahami." V poměrně rozsáhlé normě jsou dále stanoveny velmi mnohé technické parametry těchto drah a příslušenství k nim. Za pozornost stojí čl.4.2 "Průchozí lávky", čl.4.3 "Revizní lávky", čl.4.4 "Revizní plošiny", čl.4.6 "Výstupy na plošiny a lávky" a čl. 4.7 "Nouzové postupy z průchozích lávek". a mnohé další. ČSN 73 5130 byla vydána v březnu 1994. Nahradila ČSN 73 5130 z 11.7.1986.

Označení ČSN 73 5130 (735130)
Katalogové číslo 15861
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963158617
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 12480-1 (270143)
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 8792 (270144)
Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání

ČSN 27 0142 (270142)
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

ČSN ISO 7363 (270008)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 51 30
  • ČSN 735130
  • ČSN 73 51 30 : 1994
  • ČSN 735130:1994
  • ČSN 73 5130:1994