ICS 53.020.20 - Jeřáby

ČSN EN 45510-6-8 (081608) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 4306-1 (270000) - březen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

770 Kč

ČSN ISO 7363 (270008) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

222 Kč

ČSN ISO 4304 (270010) - září 1992

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu

125 Kč

ČSN ISO 4301-1 (270020) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4301-4 (270023) - říjen 1994

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

65 Kč

ČSN ISO 4301-5 (270024) - únor 1994

Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

65 Kč

ČSN ISO 9374-1 (270030) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN ISO 9374-4 (270033) - listopad 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

ČSN ISO 9374-5 (270034) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

190 Kč

ČSN EN 12077-2 +A1 (270035) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

230 Kč

ČSN EN 12644-1 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

230 Kč

ČSN EN 12644-2 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

190 Kč

ČSN ISO 12482 (270040) - prosinec 2019

Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041) - březen 2007

Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN ISO 9926-1 (270060) - říjen 1993

Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 10973 (270075) - listopad 1997

Jeřáby - Příručka náhradních dílů

190 Kč

ČSN EN 13001-1 (270105) - listopad 2015 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

350 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - březen 2015 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení

550 Kč

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105) - prosinec 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105) - březen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

350 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105) - květen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

340 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - březen 2020 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

590 Kč

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - březen 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků

590 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - únor 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

550 Kč

ČSN 27 0108 (270108) - květen 1978

Jeřáby. Grafické symboly

190 Kč

ČSN ISO 13200 (270109) - červen 1997

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

440 Kč

ČSN ISO 7296-1 (270110) - červenec 1994

Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN ISO 7296-2 (270110) - duben 1999

Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby

350 Kč

ČSN ISO 7752-4 (270133) - prosinec 1993

Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

ČSN ISO 7752-5 (270134) - únor 1994

Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

125 Kč

ČSN EN 13557 +A2 (270135) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

340 Kč

ČSN EN 13135 +A1 (270136) - říjen 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení

570 Kč

ČSN EN 13586 +A1 (270137) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Přístupy

340 Kč

ČSN 27 0142 (270142) - leden 2014 aktuální vydání

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

230 Kč

ČSN ISO 12480-1 (270143) - červen 1999

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143) - březen 2007

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN 27 0161 (270161) - prosinec 1986

Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení

125 Kč

ČSN ISO 9373 (270180) - březen 1994

Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - prosinec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 15011 +A1 (270210) - srpen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

590 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - březen 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů

440 Kč

ČSN ISO 11662-1 (270509) - červen 1997

Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení

190 Kč

ČSN 27 0521 (270521) - duben 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové

125 Kč

ČSN 27 0531 (270531) - červenec 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami

190 Kč

ČSN EN 12999 +A2 (270540) - prosinec 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

590 Kč

ČSN EN 13157 +A1 (270550) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14238 +A1 (270555) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

350 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - březen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití

590 Kč

ČSN EN 13852-2 (270560) - červen 2005

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby

550 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mobilní jeřáby

770 Kč

ČSN EN 14439 +A2 (270580) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

440 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - červenec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14492-1 +A1 (270610) - duben 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

610 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - prosinec 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 15056 +A1 (271925) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

340 Kč

ČSN 27 2435 (272435) - prosinec 1970

Jeřábové dráhy dočasné

230 Kč

ČSN 27 3600 (273600) - říjen 1967

Lanové jeřáby. Hlavní parametry

32 Kč

ČSN EN 81-43 (274003) - leden 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

550 Kč

ČSN 42 5678 (425678) - srpen 1981

Kolejnice pro jeřábové dráhy z ocelí třídy 10, válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 1993-6 (731460) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.10t

460 Kč

ČSN EN 1993-6/NA ed. A (731460) - únor 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN 73 5130 (735130) - březen 1994

Jeřábové dráhy

230 Kč