ČSN ISO 4301-1 (270020)

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 4301-1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4301/1:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.2.2.3, 3.1 až 3.3, 4.1 až 4.3, na základě jeho požadavku. Tato část ISO 4301 je jednou ze souboru norem týkajících se klasifikace jeřábů a zdvihacích zařízení. Soubor se skládá z těchto částí: Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Portálové jeřáby, a Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato (první) část ISO 4301 stanovuje obecnou klasifikaci jeřábů vycházející z počtu pracovních cyklů, které mají být provedeny během očekávané životnosti jeřábů a ze součinitele spektra zatížení jeřábů, která mohou představovat jmenovitá zatížení. Tato část ISO 4301 neznamená, že se stejná metoda výpočtu namáhání, nebo zkoušek uplatní u všech typů zdvihacích zařízení, které patří k rozsahu činnosti ISO/TC 96. Dva faktory, které musí být vzaty v úvahu při určení skupiny, ke které jeřáb patří, jsou třída využívání a stav zatěžování jeřábu. Obě skupiny jsou v normě podrobněji charakterizovány. Ve stejných skupinách je pak také normalizována klasifikace mechanismů. ČSN ISO 4301/1 (třídící znak 27 0020) vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 27 0009 z 24.12.1981.

Označení ČSN ISO 4301-1 (270020)
Katalogové číslo 23054
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963230542
Změny a opravy Z1 5.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 4301-4 (270023)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

Další příbuzné normy

ČSN ISO 4301-4 (270023)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN ISO 4301-5 (270024)
Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby