Třída 27 - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4306-1 (270000) - březen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

770 Kč

ČSN 27 0005 (270005) - březen 1994

Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel

1 690 Kč

ČSN ISO 7363 (270008) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

222 Kč

ČSN ISO 4304 (270010) - září 1992

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu

125 Kč

ČSN ISO 2374 (270011) - květen 1992

Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy

125 Kč

ČSN ISO 4301-1 (270020) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4301-4 (270023) - říjen 1994

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

65 Kč

ČSN ISO 4301-5 (270024) - únor 1994

Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

65 Kč

ČSN ISO 9374-1 (270030) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN ISO 9374-4 (270033) - listopad 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

ČSN ISO 9374-5 (270034) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

190 Kč

ČSN EN 12077-2 +A1 (270035) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

230 Kč

ČSN EN 12644-1 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

230 Kč

ČSN EN 12644-2 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

190 Kč

ČSN ISO 12482 (270040) - prosinec 2019

Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041) - březen 2007

Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN ISO 4308-2 (270051) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - červen 2011 aktuální vydání

Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování

550 Kč

ČSN ISO 9926-1 (270060) - říjen 1993

Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 10973 (270075) - listopad 1997

Jeřáby - Příručka náhradních dílů

190 Kč

ČSN EN 818-1 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

230 Kč

ČSN EN 818-2 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 818-3 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

230 Kč

ČSN EN 818-4 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

340 Kč

ČSN EN 818-5 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

340 Kč

ČSN EN 818-6 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

340 Kč

ČSN EN 818-7 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

350 Kč

ČSN 27 0100 (270100) - duben 1977

Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla

125 Kč

ČSN EN 13001-1 (270105) - listopad 2015 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

350 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - září 2021 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105) - prosinec 2018 aktuální vydání

Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105) - březen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

350 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105) - květen 2015

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

340 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - březen 2020 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

590 Kč

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a litých háků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN 27 0108 (270108) - květen 1978

Jeřáby. Grafické symboly

190 Kč

ČSN ISO 13200 (270109) - červen 1997

Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady

440 Kč

ČSN ISO 7296-1 (270110) - červenec 1994

Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN ISO 7296-2 (270110) - duben 1999

Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby

350 Kč

ČSN ISO 7752-4 (270133) - prosinec 1993

Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

ČSN ISO 7752-5 (270134) - únor 1994

Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

125 Kč

ČSN EN 13557 +A2 (270135) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy

340 Kč

ČSN EN 13135 +A1 (270136) - říjen 2019 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení

570 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Přístupy

340 Kč

ČSN EN 14502-1 (270138) - říjen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše

230 Kč

ČSN EN 14502-2 +A1 (270138) - listopad 2008 aktuální vydání

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

340 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - květen 2022 nové vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

770 Kč

ČSN 27 0142 (270142) - leden 2014 aktuální vydání

Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

230 Kč

ČSN ISO 12480-1 (270143) - červen 1999

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

350 Kč

ČSN ISO 12480-3 (270143) - březen 2007

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN ISO 8792 (270144) - říjen 1993

Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

262 Kč

ČSN EN 1492-1 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

350 Kč

ČSN EN 1492-2 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

340 Kč

ČSN EN 1492-4 +A1 (270147) - červenec 2009 aktuální vydání

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

440 Kč

ČSN 27 0161 (270161) - prosinec 1986

Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení

125 Kč

ČSN ISO 9373 (270180) - březen 1994

Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 12488-1 (270202) - prosinec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

590 Kč

ČSN EN 16851 +A1 (270211) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů

440 Kč

ČSN ISO 11662-1 (270509) - červen 1997

Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení

190 Kč

ČSN 27 0521 (270521) - duben 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové

125 Kč

ČSN 27 0531 (270531) - červenec 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami

190 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

770 Kč

ČSN EN 13157 +A1 (270550) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14238 +A1 (270555) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

350 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - březen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití

590 Kč

ČSN EN 13852-2 (270560) - červen 2005

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby

550 Kč

ČSN EN 13852-3 (270560) - září 2021

Jeřáby - Offshore jeřáby - Část 3: Lehké offshore jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mobilní jeřáby

770 Kč

ČSN EN 14439 +A2 (270580) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

440 Kč

ČSN EN 17076 (270585) - únor 2022 nové vydání

Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - červenec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14492-1 +A1 (270610) - duben 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

610 Kč

ČSN EN 14492-2 (270610) - listopad 2020 aktuální vydání

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

770 Kč

ČSN 27 0808 (270808) - srpen 1995

Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

340 Kč

ČSN EN 1493 (270809) - prosinec 2010 aktuální vydání

Zvedáky vozidel

550 Kč

ČSN EN 1494 +A1 (270810) - duben 2010 aktuální vydání

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

440 Kč

ČSN 27 1820 (271820) - říjen 1956

Zdvihací zařízení. Kladky a bubny pro ocelová lana

190 Kč

ČSN ISO 8087 (271822) - listopad 1992

Zdvihací zařízení. Velikosti bubnů a kladek. Mobilní jeřáby

65 Kč

ČSN ISO 1837 (271901) - únor 1996

Zdvihací háky. Terminologie

125 Kč

ČSN EN 1677-1 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 1677-2 +A1 (271910) - leden 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 1677-3 +A1 (271910) - leden 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 1677-4 +A1 (271910) - červenec 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8

340 Kč

ČSN EN 1677-5 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

340 Kč

ČSN EN 1677-6 +A1 (271910) - srpen 2009 aktuální vydání

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4

230 Kč

ČSN EN 13889 +A1 (271912) - srpen 2009 aktuální vydání

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN ISO 3266 (271914) - listopad 2010

Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

355 Kč

ČSN EN 15056 +A1 (271925) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

340 Kč

ČSN 27 2435 (272435) - prosinec 1970

Jeřábové dráhy dočasné

230 Kč

ČSN EN 1907 (273002) - červen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - leden 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

230 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - leden 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

230 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

230 Kč

ČSN EN 12408 (273014) - květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

190 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - červen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

550 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

440 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

230 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

340 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

570 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

550 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

350 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

550 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

125 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu

190 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru

340 Kč

ČSN 27 3200 (273200) - leden 1972

Lanové dráhy. Visuté nákladní lanové dráhy. Základní parametry

65 Kč

ČSN 27 3205 (273205) - listopad 1966

Nákladní lanové dráhy. Projektování, konstruování, zkoušení a provoz

350 Kč

ČSN EN 15700 (273300) - březen 2012

Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 27 3600 (273600) - říjen 1967

Lanové jeřáby. Hlavní parametry

32 Kč

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč

ČSN 27 4002 (274002) - říjen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

440 Kč

ČSN EN 81-20 ed. 2 (274003) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

945 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

350 Kč

ČSN EN 81-22 (274003) - říjen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou

1 270 Kč

ČSN EN 81-22 ed. 2 (274003) - březen 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

1 690 Kč

ČSN EN 81-28 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

230 Kč

ČSN EN 81-3 +A1 (274003) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 10.11t, Oprava 3 3.20t

830 Kč

ČSN EN 81-31 (274003) - říjen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t

965 Kč

ČSN EN 81-40 (274003) - březen 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.09t, Oprava 2 7.09t, Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 30. září 2022 (přejít na náhradu).

642 Kč

ČSN EN 81-40 ed. 2 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

590 Kč

ČSN EN 81-41 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t

610 Kč

ČSN EN 81-43 (274003) - leden 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

550 Kč

ČSN EN 81-50 ed. 2 (274003) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

590 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

350 Kč

ČSN EN 81-70 ed. 2 (274003) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

360 Kč

ČSN EN 81-70 ed. 3 (274003) - říjen 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 81-71 +AC (274003) - srpen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

340 Kč

ČSN EN 81-72 ed. 2 (274003) - leden 2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 81-72 ed. 3 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

440 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - prosinec 2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 81-73 ed. 2 (274003) - březen 2022 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

230 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

340 Kč

ČSN EN 81-80 ed. 2 (274003) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

350 Kč

ČSN EN 81-82 (274003) - květen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením

340 Kč

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

945 Kč

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - květen 2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - červen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

340 Kč

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - červen 2013

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování

230 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - prosinec 2016 aktuální vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - prosinec 2015

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 27 4007 (274007) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

350 Kč

ČSN EN ISO 14798 (274008) - září 2013

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika

440 Kč

ČSN 27 4010 (274010) - červenec 2016 aktuální vydání

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

945 Kč

ČSN 27 4011 (274011) - únor 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

230 Kč

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč

ČSN 27 4014 (274014) - únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.09t, Oprava 1 10.11t

525 Kč

ČSN ISO 4190-5 (274060) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

340 Kč

ČSN ISO 7465 (274081) - leden 2009 aktuální vydání

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

230 Kč

ČSN EN 13015 +A1 (274090) - leden 2009 aktuální vydání

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

340 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - prosinec 2020 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - květen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

340 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - březen 2019 aktuální vydání

Přepravní plošiny

570 Kč

ČSN 27 4210 (274210) - červenec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

190 Kč

ČSN ISO 4190-6 (274310) - květen 1992

Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

190 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

350 Kč

ČSN ISO 4190-3 (274333) - září 1992

Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

125 Kč

ČSN EN 12159 (274403) - leden 2014 aktuální vydání

Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

550 Kč

ČSN EN 12158-1 (274404) - červen 2022

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12158-1 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

550 Kč

ČSN EN 12158-2 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

350 Kč

ČSN EN 627 (274610) - březen 1997

Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

125 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - prosinec 2018 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

770 Kč

ČSN EN 115-2 (274802) - prosinec 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

350 Kč

ČSN EN 115-2 ed. 2 (274802) - listopad 2021

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - červenec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

590 Kč

ČSN ISO 9589 (274810) - únor 1998

Pohyblivé schody - Stavební rozměry

125 Kč

ČSN EN 1808 (275003) - prosinec 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky

945 Kč

ČSN EN 280 +A1 (275004) - duben 2016 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

770 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 18893 (275006) - říjen 2014 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

340 Kč

ČSN ISO 20381 (275007) - březen 2010

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení

350 Kč

ČSN ISO 16653-3 (275008) - prosinec 2012

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce

190 Kč

ČSN EN 1495 +A2 (275010) - leden 2010 aktuální vydání

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

550 Kč

ČSN EN 1570-1 +A1 (275011) - květen 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst

570 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - září 2017 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s

440 Kč

ČSN EN 14010 +A1 (275410) - leden 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

550 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - duben 2021 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - duben 2021 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - duben 2021 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

190 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - únor 2016 aktuální vydání

Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

350 Kč

ČSN ISO 10567 (277002) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Nosnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 27 7004 (277004) - září 1993

Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů

65 Kč

ČSN 27 7005 (277005) - únor 1996 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakladače. Korečková rýpadla a zakladače. Základní parametry

65 Kč

ČSN 27 7007 (277007) - duben 1975

Názvosloví dobývacích a zakládacích strojů. Korečková rýpadla a zakladače. Definice základních pojmů

230 Kč

ČSN 27 7008 (277008) - leden 2007

Navrhování ocelových konstrukcí rypadel, nakladačů a zakladačů

590 Kč

ČSN 27 7013 (277013) - květen 1992

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla a nakládače. Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

262 Kč

ČSN 27 7015 (277015) - leden 2007 aktuální vydání

Stroje pro povrchové dobývání - Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

382 Kč

ČSN 27 7020 (277020) - prosinec 2007 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet

125 Kč

ČSN 27 7022 (277022) - únor 1996 aktuální vydání

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla. Metody výpočtu výkonnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

85 Kč

ČSN ISO 6015 (277030) - září 2006 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1009-1 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1009-2 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1009-3 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1009-4 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1009-5 (277040) - prosinec 2020

Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6165 (277400) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

340 Kč

ČSN ISO 8927 (277403) - květen 1994

Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie

340 Kč

ČSN ISO 7133 (277430) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Skrejpry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 7134 (277440) - duben 2015 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Grejdry - Terminologie a obchodní specifikace

340 Kč

ČSN ISO 7135 (277450) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN ISO 15219 (277451) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Lanová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15429-1 (277452) - duben 2008

Zametače - Část 1: Klasifikace a terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15429-2 (277452) - červen 2013

Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15429-3 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 3: Účinnost sběru částic materiálu - Zkoušení a vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15429-4 (277452) - říjen 2015

Zametače - Část 4: Značky pro ovládače obsluhy a ostatní zobrazovací jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9248 (277503) - únor 1998

Stroje pro zemní práce - Jednotky technických parametrů a přesnosti jejich měření

125 Kč

ČSN ISO 9245 (277505) - leden 1994

Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky

65 Kč

ČSN ISO 6405-1 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 6405-2 (277508) - únor 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače - Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství

550 Kč

ČSN ISO 9244 (277509) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 10.16t

780 Kč

ČSN ISO 10968 (277510) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ovládače obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6011 (277511) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 6012 (277512) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Diagnostické přístroje pro servis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2860 (277515) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry

190 Kč

ČSN 27 7520 (277520) - červen 1989

Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Metóda určenia rýchlosti pojazdu

125 Kč

ČSN EN ISO 5010 (277521) - červenec 2020

Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení

340 Kč

ČSN 27 7522 (277522) - září 1989

Stavební a zemní stroje a rýpadla. Metody měření rozměrů celých strojů s pracovním zařízením

190 Kč

ČSN EN ISO 3457 (277523) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky

230 Kč

ČSN ISO 8925 (277524) - říjen 1992

Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory

65 Kč

ČSN EN ISO 2867 ed. 2 (277525) - březen 2012 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

340 Kč

ČSN ISO 10262 (277532) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 13531 +A1 (277533) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN ISO 3471 (277535) - prosinec 2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení

440 Kč

ČSN ISO 7451 (277536) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Jmenovitý objem hloubkových a nakládacích lopat hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.14t

250 Kč

ČSN EN ISO 3164 (277538) - listopad 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace

190 Kč

ČSN EN ISO 6683 (277539) - březen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty - Požadavky na provedení a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.13t

210 Kč

ČSN ISO 7457 (277540) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Stanovení rozměrů zatáčení strojů na kolovém podvozku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 24410 (277542) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 21507 (277543) - květen 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 6682 (277545) - červenec 2009

Stroje pro zemní práce - Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů

230 Kč

ČSN ISO 9247 (277555) - březen 1994

Stroje na zemné práce. Elektrické drôty a káble. Zásady identifikácie a označovania

65 Kč

ČSN ISO 6749 (277585) - březen 1993

Stroje na zemné práce. Konzervovanie a skladovanie

190 Kč

ČSN EN 15573 (277586) - leden 2009

Stroje pro zemní práce - Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunikacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 6746-1 (277601) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 1: Základní stroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6746-2 (277601) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Definice rozměrů a jejich symboly - Část 2: Pracovní zařízení a přídavné pracovní prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7096 (277696) - září 2020 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 7130 (277800) - červenec 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody

190 Kč

ČSN ISO 8152 (277803) - únor 1994

Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků

230 Kč

ČSN ISO 6750-1 (277805) - srpen 2020

Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení

340 Kč

ČSN ISO 12510 (277810) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Provoz a údržba - Pokyny pro udržovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4510-1 (277811) - říjen 1995

Stroje pro zemní práce. Servisní nářadí. Část 1: Běžné nářadí pro údržbu a seřizování

190 Kč

ČSN ISO 8643 (277906) - leden 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Zařízení ovládající spouštění výložníku hydraulického lopatového rýpadla a rýpadlo-nakladače - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN ISO 10570 (277907) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Blokovací zařízení kloubového rámu - Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 10533 (277908) - únor 1998

Stroje pro zemní práce - Podpěrná zařízení výložníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.14t

190 Kč

ČSN ISO 10264 (277909) - únor 1996

Stroje pro zemní práce. Uzamykatelné soustavy spouštění

65 Kč

ČSN EN 474-1 +A6 (277911) - duben 2020

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 474-10 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

230 Kč

ČSN EN 474-11 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

230 Kč

ČSN EN 474-12 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

340 Kč

ČSN EN 474-2 +A1 (277911) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

230 Kč

ČSN EN 474-3 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

340 Kč

ČSN EN 474-4 +A2 (277911) - srpen 2012

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

340 Kč

ČSN EN 474-5 +A3 (277911) - leden 2014

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

350 Kč

ČSN EN 474-6 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

230 Kč

ČSN EN 474-7 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

230 Kč

ČSN EN 474-8 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

230 Kč

ČSN EN 474-9 +A1 (277911) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

230 Kč

ČSN ISO 13333 (277933) - říjen 1996

Stroje pro zemní práce. Podpěrná zařízení korby dampru a sklopné kabiny pro řidiče stroje

125 Kč

ČSN ISO 12508 (277958) - říjen 1996

Stroje pro zemní práce. Stanoviště řidiče stroje a místa provádění údržby. Otupení ostrých hran a rohů

65 Kč

ČSN ISO 10261 +Amd. 1 (277961) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10263-1 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN ISO 10263-2 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru

230 Kč

ČSN ISO 10263-3 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 3: Metoda zkoušení přetlakového systému

125 Kč

ČSN ISO 10263-4 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost

230 Kč

ČSN ISO 10263-5 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla

230 Kč

ČSN ISO 10263-6 (277963) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání

125 Kč

ČSN ISO 6393 (277964) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 6394 (277965) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky stacionární zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6395 (277966) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny akustického výkonu - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 6396 (277967) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy - Podmínky dynamické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN CEN/TS 13778 (277978) - květen 2005

Mobilní demoliční strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15571 (277990) - květen 2021 aktuální vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16228-1 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-1 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16228-2 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-2 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16228-3 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-3 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16228-4 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-4 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16228-5 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-5 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16228-6 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-6 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16228-7 (277991) - prosinec 2014

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16228-7 +A1 (277991) - červen 2022 nové vydání

Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16191 (277992) - prosinec 2014

Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - prosinec 2014 aktuální vydání

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12649 +A1 (277997) - leden 2012 aktuální vydání

Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 15162 (277998) - listopad 2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnostní požadavky na rámové pily

340 Kč

ČSN EN 15163 (277999) - prosinec 2017 aktuální vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 15164 (278000) - listopad 2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

340 Kč

ČSN EN 16564 (278001) - květen 2021 aktuální vydání

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15572 (278002) - únor 2016

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje pro konečnou úpravu hran

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13766-1 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13766-2 (278004) - prosinec 2018

Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5353 (278005) - říjen 1999

Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví - Vztažný bod sedadla

190 Kč

ČSN EN ISO 3411 (278007) - únor 2008 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 14401-1 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 1: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 14401-2 (278008) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole vidění zrcátky pro dohled a zpětnými zrcátky - Část 2: Kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 5006 (278009) - srpen 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení

340 Kč

ČSN ISO 9533 (278010) - únor 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Akustická výstražná zařízení pro jízdu a přední klaksony montované na stroje - Zkušební metody a kritéria provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 12509 (278014) - květen 2005 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Osvětlovací a světelná signalizační zařízení, označovací/obrysová světla a odrazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16001 (278016) - červenec 2018

Stroje pro zemní práce - Systémy detekce předmětů a pomůcky pro viditelnost - Technické požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19014-1 (278017) - únor 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 1: Metoda určení bezpečnostních částí řídicího systému a výkonové požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19014-3 (278017) - duben 2019

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19014-4 (278017) - únor 2021

Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 6016 (278020) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Metody měření hmotnosti celých strojů, jejich pracovních zařízení a součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 27 8036 (278036) - březen 1985

Stroje pro zemní práce a rýpadla. Nakládací lopaty. Jmenovitý objem

230 Kč

ČSN ISO 9246 (278046) - říjen 1992

Stroje na zemné práce. Dozérové radlice traktorov na pásovom a kolesovom podvozku. Určenie objemu

125 Kč

ČSN ISO 6747 (278047) - únor 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Dozery - Terminologie a obchodní specifikace

350 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048) - březen 2009

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN EN 15436-2 (278048) - leden 2016 aktuální vydání

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 2: Hodnocení technického stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15436-3 (278048) - leden 2016

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 3: Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15436-4 (278048) - únor 2010

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 4: Přejímka strojů uživatelem při dodání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10532 (278132) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Vyprošťovací zařízení namontované na stroji - Požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3450 (278150) - červenec 2012 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Kolové nebo pásové stroje s rychloběžnými pryžovými pásy - Technické požadavky a zkušební postupy pro brzdové systémy

340 Kč

ČSN ISO 17063 (278151) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů řízených pěší obsluhou - Požadavky na provedení a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 27 8154 (278154) - březen 1991

Stavebné zemné stroje a lopatové rýpadlá. Spôsob určenia ťažiska

230 Kč

ČSN 27 8159 (278159) - červen 1992

Stavebné zemné stroje a lopatové rýpadlá. Spôsob merania ťažnej sily

190 Kč

ČSN ISO 9249 (278170) - leden 2011 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Metody zkoušení motorů - Čistý výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8813 (278218) - srpen 1994

Stroje pro zemní práce. Nosnost pokladačů potrubí a kolových traktorů nebo kolových nakladačů vybavených bočním výložníkem

340 Kč

ČSN ISO 6483 (278231) - únor 1994

Stroje pro zemní práce. Korby damprů. Stanovení objemu

125 Kč

ČSN ISO 21467 (278267) - květen 2005

Stroje pro zemní práce - Horizontální směrové vrtačky - Terminologie a obchodní specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 500-1 +A1 (278311) - červen 2010 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

550 Kč

ČSN EN 500-2 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

230 Kč

ČSN EN 500-3 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy a recyklovací stroje

340 Kč

ČSN EN 500-4 (278311) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

550 Kč

ČSN EN 500-6 +A1 (278311) - červenec 2009 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

340 Kč

ČSN EN 17106-1 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 17106-2 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje pro čištění povrchu vozovek

340 Kč

ČSN EN 17106-3-1 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-1: Stroje pro zimní údržbu - Požadavky pro stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji a sněžné pluhy

340 Kč

ČSN EN 17106-3-2 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-2: Stroje pro zimní údržbu - Zvláštní požadavky pro posypové stroje

230 Kč

ČSN EN 17106-4 (278319) - květen 2022

Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro údržbu servisních oblastí komunikací - Požadavky pro stroje pro sečení trávy a křovin

550 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - květen 2016 aktuální vydání

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 15430-1 (278326) - únor 2016 aktuální vydání

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15431 (278327) - srpen 2008

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Požadavky na zaměnitelnost a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15432-1 (278328) - březen 2012

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky

340 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328) - listopad 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů

190 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek

230 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - říjen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky

230 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - prosinec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice

230 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - červenec 2020

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15366 (278331) - duben 2010

Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Pevná pojiva k použití na komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - květen 2016

Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-1 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 1: Chlorid sodný - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16811-2 (278334) - únor 2017

Zařízení a produkty pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 2: Chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17443 (278335) - únor 2022

Zařízení pro zimní údržbu - Systémy vyrábějící solanku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 536 (278336) - únor 2016 aktuální vydání

Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 15906 (278338) - červen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji - Specifikace a výkon odklízení

230 Kč

ČSN EN 16330 (278339) - říjen 2013

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu silnic - Systém pohonu a odpovídající ovládače - Hydraulický systém pohonu a elektrické rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16252 (278401) - srpen 2013

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Horizontální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 16500 (278402) - duben 2015

Stroje pro zhutňování odpadového materiálu nebo recyklovatelných částí - Vertikální paketovací lisy - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 16486 +A1 (278403) - únor 2021 aktuální vydání

Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - září 2013 aktuální vydání

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonu a malty - Bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 12151 (278502) - srpen 2008

Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty - Požadavky na bezpečnost

570 Kč

ČSN EN 12609 (278503) - květen 2022 nové vydání

Automíchače - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - červen 2021 aktuální vydání

Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči

550 Kč

ČSN EN 12418 (278605) - červen 2022 nové vydání

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12418 +A1 (278605) - prosinec 2009

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13862 +A1 (278612) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 12348 +A1 (278648) - říjen 2009 aktuální vydání

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 15027 +A1 (278649) - říjen 2009 aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 12629-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12629-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

230 Kč

ČSN EN 12629-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

340 Kč

ČSN EN 12629-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

230 Kč

ČSN EN 12629-5-1 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

340 Kč

ČSN EN 12629-5-2 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

230 Kč

ČSN EN 12629-5-3 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

230 Kč

ČSN EN 12629-5-4 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

230 Kč

ČSN EN 12629-6 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

350 Kč

ČSN EN 12629-7 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

770 Kč

ČSN EN 12629-8 +A1 (278713) - duben 2011 aktuální vydání

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

230 Kč

ČSN EN 13035-1 (278809) - září 2008

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

550 Kč

ČSN EN 13035-11 +A1 (278809) - září 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Vrtací stroje

230 Kč

ČSN EN 13035-2 (278809) - září 2008

Stroje a provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

350 Kč

ČSN EN 13035-3 +A1 (278809) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

370 Kč

ČSN EN 13035-4 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly

340 Kč

ČSN EN 13035-5 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

350 Kč

ČSN EN 13035-6 +A1 (278809) - červenec 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování

230 Kč

ČSN EN 13035-7 +A1 (278809) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

230 Kč

ČSN EN 13035-9 +A1 (278809) - září 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Mycí zařízení

340 Kč

ČSN EN 13042-1 +A1 (278810) - červen 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Kapkový dávkovač

230 Kč

ČSN EN 13042-2 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

230 Kč

ČSN EN 13042-3 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje

340 Kč

ČSN EN 13042-5 +A1 (278810) - duben 2010 aktuální vydání

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy

340 Kč

ČSN EN 13367 +A1 (278907) - červenec 2009 aktuální vydání

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

ČSN EN 13102 +A1 (278910) - říjen 2009 aktuální vydání

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

340 Kč

ČSN EN 15059 +A1 (279010) - listopad 2015 aktuální vydání

Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 1756-1 (279611) - únor 2022 nové vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč