Třída 2786 - Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - červen 2021 aktuální vydání

Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči

550 Kč

ČSN EN 12418 (278605) - červen 2022 aktuální vydání

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13862 (278612) - červenec 2022 aktuální vydání

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12348 +A1 (278648) - říjen 2009 aktuální vydání

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 15027 +A1 (278649) - říjen 2009 aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

350 Kč
foo