ČSN EN 12348 +A1 (278648) Aktuální vydání

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

ČSN EN 12348 +A1 Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12348+A1

Tato evropská norma se vztahuje na stroje pro vrtání na jádro, umístěné na přepravitelných stojanech a vybavené diamantovou vrtací korunkou a obvykle také zařízením pro připojení dodávky vody, které jsou určeny k vrtání otvorů do horniny, betonu, nebo podobných minerálních materiálů, ve stacionární poloze, kde energie pro otáčení nástroje je dodávána hnacím motorem elektrickým, hydraulickým, pneumatickým nebo spalovacím.
Pohyb vrtací hlavy a vrtací korunky pro vrtání na jádro do záběru může být ruční, nebo zabezpečován mechanickými nebo hydraulickými prostředky.
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí souvisící se stojanovými stroji pro vrtání na jádro, když jsou použity podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitolu 4). V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k odstranění nebo zmenšení rizik vznikajících z významných nebezpečí.
Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí při pracovním cyklu řezání.
Pro zvláštní použití, např. pro práci ve výbušném prostředí, jsou nutné další bezpečnostní požadavky, které nejsou řešeny touto normou.
V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním a běžnou údržbou.
Tato evropská norma zahrnuje elektrická nebezpečí tak, že je uveden odkaz na příslušné evropské normy.

Označení ČSN EN 12348 +A1 (278648)
Katalogové číslo 84291
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963842912
Tato norma nahradila ČSN EN 12348 (278648) z července 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 15027 +A1 (278649)
Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

foo