ČSN EN 15027 +A1 (278649) Aktuální vydání

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

ČSN EN 15027 +A1 Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15027+A1

Všeobecný popis "stěnová pila a lanová pila" zahrnuje dva různé typy strojů pro použití ve stavebním průmyslu Oba se používají pro řezání zdí, stropů a podlah z přírodních stavebních materiálů a/nebo kompozitních materiálů. Mnoho odlišných řezacích prací a volba pracovního postupu určuje typ stroje pro každé použití.
Stroje se proto mohou rozdělit do následujících dvou základních skupin:
- Stěnové pily - výhradně kolejové - přemístitelné.
- Lanové pily - přemístitelné.
Stroje jsou určeny pro použití s diamantovými nástroji. Typy řezacích nástrojů spolu se stroji popsanými výše se řadí mezi parametry konstrukce a použití poskytované výrobcem.
Řezné úlomky vznikající při řezání jsou odstraňovány z místa řezu prostředkem jako je voda, která je nasměrovaná přímo na řezací nástroj.
Stroje řešené touto normou mohou být poháněné: elektrickým motorem, spalovacím motorem, elektrohydraulickým pohonem a hydraulickým pohonem se spalovacím motorem.
Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události relevantní pro stěnové pily a lanové pily, když jsou používány podle svého určení a za podmínek, které předpokládá výrobce (viz kapitolu 4).
Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která mohou vzniknout z těchto významných nebezpečí při pracovním cyklu řezání.
Pro zvláštní použití, např. pro práci ve výbušném prostředí, jsou nutné další bezpečnostní požadavky, které nejsou řešeny touto normou.
V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním a běžnou údržbou.

Označení ČSN EN 15027 +A1 (278649)
Katalogové číslo 84292
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963842929
Tato norma nahradila ČSN EN 15027 (278649) z července 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 12348 +A1 (278648)
Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

foo