Třída 2730 - Visuté lanové dráhy osobní

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1907 (273002) - červen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1709 (273010) - leden 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 1908 (273011) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení

230 Kč

ČSN EN 1909 (273012) - leden 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace

230 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz

230 Kč

ČSN EN 12408 (273014) - květen 2005

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Zabezpečování kvality

190 Kč

ČSN EN 12927 (273015) - červen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

550 Kč

ČSN EN 12929-1 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

440 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

230 Kč

ČSN EN 12930 (273017) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

340 Kč

ČSN EN 13107 (273018) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

570 Kč

ČSN EN 13223 (273019) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení

550 Kč

ČSN EN 13243 (273020) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

350 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

550 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu

125 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - září 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu

190 Kč

ČSN EN 17064 (273022) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru

340 Kč