Třída 2700 - Dopravní zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4306-1 (270000) - březen 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

770 Kč

ČSN 27 0005 (270005) - březen 1994

Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel

1 690 Kč

ČSN ISO 7363 (270008) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

222 Kč

ČSN ISO 4304 (270010) - září 1992

Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu

125 Kč

ČSN ISO 2374 (270011) - květen 1992

Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy

125 Kč

ČSN ISO 4301-1 (270020) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4301-4 (270023) - říjen 1994

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

65 Kč

ČSN ISO 4301-5 (270024) - únor 1994

Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

65 Kč

ČSN ISO 9374-1 (270030) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN ISO 9374-4 (270033) - listopad 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

ČSN ISO 9374-5 (270034) - říjen 1993

Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

190 Kč

ČSN EN 12077-2 +A1 (270035) - listopad 2008 aktuální vydání

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

230 Kč

ČSN EN 12644-1 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

230 Kč

ČSN EN 12644-2 +A1 (270036) - únor 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

190 Kč

ČSN ISO 12482 (270040) - prosinec 2019

Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 9927-1 (270041) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN ISO 9927-3 (270041) - březen 2007

Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby

340 Kč

ČSN ISO 4308-2 (270051) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - červen 2011 aktuální vydání

Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování

550 Kč

ČSN ISO 9926-1 (270060) - říjen 1993

Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN ISO 10973 (270075) - listopad 1997

Jeřáby - Příručka náhradních dílů

190 Kč

ČSN EN 818-1 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

230 Kč

ČSN EN 818-2 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

230 Kč

ČSN EN 818-3 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

230 Kč

ČSN EN 818-4 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

340 Kč

ČSN EN 818-5 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

340 Kč

ČSN EN 818-6 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

340 Kč

ČSN EN 818-7 +A1 (270083) - leden 2009 aktuální vydání

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

350 Kč