ČSN ISO 7363 (270008)

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

ČSN ISO 7363 Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7363:1986. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl.4.1 až 4.5, 5.1 až 5.3 a příloze, na základě jeho požadavku. Norma stanoví předkládání a obsah dokumentů, které má výrobce dodávat spolu s jeřáby a zdvihacími zařízeními (dále jen "zařízení"). Tyto dokumenty poskytují technické informace a zahrnují přejímací dokumenty k usnadnění montáže, zkoušení a využití zařízení. Vzor přejímacích dokumentů je uveden v příloze. Norma se vztahuje na všechny typy zařízení, která jsou definována v ČSN ISO 4306-1. Pro zvláštní zařízení jsou zahrnuty pouze údaje, které se vztahují k těmto zařízením (uvedeným v ČSN ISO 4306-1). Pokud je to nutné, mohou být dokumenty doplněny (nebo pozměněny) informacemi k definování zvláštních charakteristických znaků konkrétního zařízení. Dokumenty musí obsahovat základní specifikace a jmenovité hodnoty zařízení tak, jak je dodáváno výrobcem a musí uvádět základní parametry a provozní podmínky odpovídající danému použití zařízení. Úprava přejímacích dokumentů, která se může v jednotlivých zemích odlišovat, má být v souladu s národními předpisy nebo s praxí země výrobce. Příklady přejímacích dokumentů jsou uvedeny v části A 5 přílohy. Větší část normy jsou právě vzorové přejímací dokumenty v příloze. ČSN ISO 7363 (třídící znak 27 0008) byla vydána v listopadu 1992. Nahradila ČSN 27 0008 z 21.5.1984.

Označení ČSN ISO 7363 (270008)
Katalogové číslo 32703
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963327037
Změny a opravy Z1 5.96t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 5130 (735130)
Jeřábové dráhy

ČSN ISO 12480-1 (270143)
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 9927-1 (270041)
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně

ČSN ISO 4301-4 (270023)
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

ČSN EN 13155 +A2 (270139)
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen