ICS 53.020.10 - Zdvihadla a zvedáky

ČSN ISO 7363 (270008) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

222 Kč

ČSN ISO 2374 (270011) - květen 1992

Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy

125 Kč

ČSN ISO 4301-1 (270020) - listopad 1992

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

157 Kč

ČSN 27 0808 (270808) - srpen 1995

Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

340 Kč

ČSN EN 1494 +A1 (270810) - duben 2010 aktuální vydání

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

440 Kč