ČSN 27 0808 (270808)

Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Kapitoly 3 až 8 a kapitola 11 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné pro mechanické stojanové zvedáky, které podléhají státnímu dozoru podle zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, na základě požadavku Ministerstva dopravy. Tato norma se vztahuje na mechanické stojanové zvedáky o nosnosti 2,5 t a vyšší, používané v soupravách ke zvedání a spouštění rozměrných břemen (např. kolejových nebo silničních vozidel, kontejnerů, apod.). Norma uvádí základní bezpečnostní požadavky na jejich konstruování, výrobu, zkoušení a provoz. Obsahuje tyto kapitoly: kap. 2: Termíny a definice, kap. 3: Všeobecné požadavky, kap. 4: Požadavky na výpočetní dokumentaci, kap. 5 : Materiály a jejich výpočtové hodnoty, kap. 6: Zatížení a jejich součinitelé, kap. 7: Stabilita polohy zvedáků, kap. 8: Mezní hodnoty statických přetvoření konstrukce, kap. 9: Konstrukční požadavky, kap. 10: Požadavky na výrobu, označování, tabulky a nápisy, kap. 11: Zkoušení souprav zvedáků, kap. 12: Provoz zvedáků a jejich souprav, kap. 13: Údržba a opravy. (Zezávaznění viz výše.) ČSN 27 0808 byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN 27 0808 (270808)
Katalogové číslo 17927
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963179278
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 08 08
  • ČSN 270808
  • ČSN 27 08 08 : 1995
  • ČSN 270808:1995
  • ČSN 27 0808:1995