ČSN ISO 9926-1 (270060)

Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 9926-1 Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9926-1:1990. Mezinárodní norma ISO 9926-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby. ISO 9926 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby - Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně, Část 2: Mobilní jeřáby, Část 3: Věžové jeřáby, Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část ISO 9926 uvádí minimální rozsah výcviku, který se má poskytnout školeným jeřábníkům, aby zdokonalili své základní pracovní návyky a získlali potřebné znalosti pro správné používání těchto návyků. Definuje celý projekt výcviku, v němž musí být poskytnuto zvláštní školení pro každý typ jeřábu (např. věžové jeřáby, mobilní jeřáby atd.). Předpokládá, že školené osoby nemají žádné předchozí praktické zkušenosti s řízením jeřábů. Nespecifikuje žádný způsob hodnocení jejich shopností nebo kvalifikace. Ve všěeobecné části norma stanoví, že řízení jeřábů musí probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku nacházejících se v oblasti jejich činnosti. Dále specifikuje požadavky na nezbytné schopnosti a znalosti. Jeřábníci musí být staří alespoň 18 let. Musí být uznáni zdravotně způsobilými pro toto povolání. Musí mít následující předpoklady: a) fyzické - zrak a sluch, žádná závrať při řízení ve výšce, žádná diskvalifikující nemoc nebo vada, žádné problémy spojené s drogami nebo alkoholem, b) duševní - chování pod vlivem stressu, duševní rovnováha, smysl pro odpovědnost. Je možné použít testy, které by stanovily schopnosti školených osob (manuální dovednosti , praktický smysl, sebekontrola, klid, přesnost, koordinace pohybů a reflexů). Školené osoby musí být schopné rozumět a číst v jazyce, ve kterém jsou napsány dokumenty a informační štíty jeřábu. Pokud jeřábníci musí převážet jeřáb po silnici, musí znát dotyčnou právní úpravu, musí mít příslušné doklady a vlastnit řidičské oprávnění, pokud to vyžaduje právní úprava země. Norma dále stanoví cíle proces a obsah výcviku, a to velmi podrobně jak teoretický, tak praktický program. ČSN ISO 9926-1 (270060) byla vydána v říjnu 1993.

Označení ČSN ISO 9926-1 (270060)
Katalogové číslo 28814
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1993
Datum účinnosti 1. 11. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963288147
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 12480-1 (270143)
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně