Třída 2705 - Jeřáby různých konstrukcí

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 11662-1 (270509) - červen 1997

Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení

190 Kč

ČSN 27 0521 (270521) - duben 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové

125 Kč

ČSN 27 0531 (270531) - červenec 1980

Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami

190 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - prosinec 2021 aktuální vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

770 Kč

ČSN EN 13157 +A1 (270550) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby

550 Kč

ČSN EN 14238 +A1 (270555) - únor 2010 aktuální vydání

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

350 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - březen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití

590 Kč

ČSN EN 13852-2 (270560) - červen 2005

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby

550 Kč

ČSN EN 13852-3 (270560) - září 2021

Jeřáby - Offshore jeřáby - Část 3: Lehké offshore jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 13000 +A1 (270570) - říjen 2014 aktuální vydání

Jeřáby - Mobilní jeřáby

770 Kč

ČSN EN 14439 +A2 (270580) - prosinec 2009 aktuální vydání

Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby

440 Kč

ČSN EN 17076 (270585) - únor 2022 aktuální vydání

Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 14985 (270590) - červenec 2012 aktuální vydání

Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby

550 Kč
foo