Třída 2744 - Stavební výtahy

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12159 (274403) - leden 2014 aktuální vydání

Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

550 Kč

ČSN EN 12158-1 (274404) - červen 2022

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12158-2 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

350 Kč
foo