Třída 2760 - Prostředky lidové zábavy

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13814-1 (276001) - leden 2023 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

945 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - prosinec 2022 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

350 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - duben 2021 aktuální vydání

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

190 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - únor 2016 aktuální vydání

Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17959 (276003) - únor 2024

Bezpečnost zábavních drah a zařízení: Doporučení kvality výroby pro strojní součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17736 (276010) - duben 2023

Zábavní technologie - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových jevištních palub a rámů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo