Třída 2760 - Prostředky lidové zábavy

Zobrazit obsah třídy 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13814 (276001) - červenec 2005

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost

1 270 Kč

ČSN EN 13814-1 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13782 (276002) - únor 2016 aktuální vydání

Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

350 Kč