ČSN EN 13782 (276002) Aktuální vydání

Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost

ČSN EN 13782 Dočasné konstrukce - Stany - Bezpečnost
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Smyslem této evropské normy je stanovení bezpečnostních požadavků na stanové konstrukce. Cílem těchto bezpečnostních požadavků je chránit osoby proti zraněním a věci proti poškozením způsobeným konstrukcí, výrobou a provozem těchto stanových konstrukcí.
Tyto zásady byly vypracovány na základě dosavadních zkušeností a v souladu s analýzou rizik.
Stávající národní pravidla ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zůstávají nedotčena.
Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky, které je třeba dodržovat při navrhování, výpočtu, výrobě, montáži a údržbě mobilních, dočasně instalovaných stanů s půdorysnou plochou větší než 50 m2.
Tato evropská norma platí i na větší počet malých stanů, které za normálních okolností nejsou zahrnuty do této normy a které budou instalovány těsně vedle sebe a přesahovat v součtu 50 m2.
POZNÁMKA: Informace o prověrkách a schvalování jsou uvedeny v příloze C.

Označení ČSN EN 13782 (276002)
Katalogové číslo 99318
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963993188
Tato norma nahradila ČSN EN 13782 (276002) z prosince 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)